En mindre skola gynnar eleverna

By | Alliansen, Erik Östman

Rebecka Hovenberg (MP) och Cecilia Gyllenberg (MP) frågar för vilka vi bygger nya Kungsbergsskolan. Svaret är att vi bygger en skola för Linköpings elever och lärare, det vill säga en vanlig högstadieskola, ingen byskola men heller ingen storskola för 1 000 elever. Ett högstadium i den storleken som MP vill ha skulle skapa för många klasser vilket medför en sämre studiemiljö och trygghet för eleverna. Nu får vi istället en skola där elevernas lärandemiljö och trygghet är i fokus och där lärarna får rätt förutsättningar att undervisa.

Kommunens uppdrag är inte enbart att få fram skolplatser utan att också säkerställa en god undervisning för alla elever. Här visar forskning av bland andra Carl-Henrik Adolfsson, professor på Linnéuniversitetet, att framförallt elever med utländsk bakgrund och svag socioekonomi klarar sig bättre på mindre skolor. Ytterligare studier visar att på mindre skolor gynnas elevnärvaro, delaktighet och samhörighet.

Man har även missuppfattat när skolan väntas stå klar. Enligt det förslag som MP förespråkar beräknas skolan bli försenad till läsåret 2024/25. Men genom att Allians för Linköping nu istället prioriterar en vanlig högstadieskola kommer vi sannolikt att få den på plats tidigare.

Vi delar uppfattningen att kommunen är i stort behov av elevplatser och därför ser vi nu över den långsiktiga strategin för skolans lokalförsörjning. I denna översyn ligger bland annat en ny gymnasieskola på Kallerstad och tidigareläggande av planerade skolprojekt. Klart är dock att vi inte kan bygga skolor med prislappar i miljardklassen såsom MP förespråkar. Allians för Linköping kommer därför alltid att prioritera att bygga skolor med goda förutsättningar att bedriva bra undervisning framför stora landmärken.

Åsa Wennergren (L)
kommunalråd med sektorsansvar för utbildning

Erik Östman (M)
ordförande barn- och ungdomsnämnden

Länk till artikeln i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/en-mindre-skola-gynnar-eleverna-om5778243.aspx

Företagande ska bli enklare

By | Niklas Borg | No Comments

Idag fylls Cupolen med företagare, politiker och andra aktörer för att diskutera näringslivets möjligheter och utmaningar i Linköping. Frågor av stor vikt inte bara för näringslivets tillväxt utan även för hela kommunens och välfärdens möjligheter att utvecklas.

För att Linköping skall vara en kommun som utvecklas är det helt nödvändigt att det finns ett livskraftigt näringsliv och ett bra företagsklimat. En kommun med välmående och framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera skola, omsorg och sjukvård. Det måste därför bli enklare att starta, driva, utveckla och äga företag i Linköpings kommun.

Linköpings kommun har dessvärre stadigt tappat i mätningar gällande lokalt företagsklimat. Det är en trend som måste brytas. Allians för Linköping kommer därför prioritera att vända den utvecklingen.

Politiken ska finnas där och stötta upp när det behövs men inte lägga sig i ett företags dagliga verksamhet. Kommunens kontakt med företagare ska präglas av förståelse, förutsägbarhet, ett gott servicetänk och hjälpsamhet genom en generös och inbjudande inställning till de som bedriver och vill bedriva verksamhet i Linköping. I Linköping ska den som startar och driver företag ha det lätt, oavsett om det är ett café, ett teknikföretag, ett lantbruk eller inom handeln. Vi ska låta entreprenörer göra det som de gör bäst: att driva sina företag.
Något av det viktigaste för företagare är förutsägbarhet i verksamheten. Därför är det centralt att företagens kontakt med kommunen präglas av just förutsägbarhet. Vi i Allians för Linköping vill därför bland annat införa en servicegaranti för ökad förutsägbarhet och planering för företag och företagare.

För näringslivets fortsatta utveckling är det även nödvändigt att Linköping är en attraktiv kommun att flytta till. Där är viktiga nyckelfaktorer att kommunen har en attraktiv innerstad, bra skolor, ett rikt kultur- och idrottsliv samt goda möjligheter till en aktiv fritid. Att satsa på dessa områden är därför viktiga komponenter för att locka ny talang till Linköping som kan hjälpa kommunens företag att växa och utvecklas. Att därtill kunna erbjuda goda kommunikationer genom flyg, järnväg och bilväg är avgörande för ett framgångsrikt och starkt näringsliv.

Många beslut kan fattas för att skapa ett gott näringslivsklimat i en kommun, men mest av allt spelar det roll vad man som politiker har för grundläggande syn på företagare och på företagande. Allians för Linköping vill vara en politisk ledning med engagemang för företagarens vardag, både i medgång och i motgång. Så utvecklas inte bara näringslivet utan även hela kommunen.

Niklas Borg (M)
kommunstyrelsens ordförande
kommunalråd

Länk till artikel i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/foretagande-ska-bli-enklare-om5774300.aspx

Kan bara beklaga den väg S valt

By | Alliansen, Niklas Borg | No Comments

Socialdemokraterna målar upp en falsk bild av verkligheten när de, i en debattartikel, berättar om senaste kommunfullmäktiges beslut gällande en motion om rätt till heltid vid upphandlingar.

Motionen kommer från Vänsterpartiet och föreslår att Linköpings kommun ska ställa krav på utförare/arbetsgivare att erbjuda sin personal heltidsanställningar vid framtida tjänsteupphandlingar. Motionens intention är god men vi anser att en bättre väg framåt är att fokusera på önskad sysselsättningsgrad. Risken är annars stor att antalet delade turer ökar vilket innebär att berörda medarbetare måste arbeta några timmar på morgonen, vara lediga mitt på dagen för att sedan behöva gå på ett kvällspass. Att arbeta på det här sättet är mycket betungande.

Det är beklagligt att Socialdemokraterna återigen far med osanningar och beskyller Alliansen för att vara arbetarfientliga. Så för att klargöra så innebär kommunfullmäktiges beslut att Linköpings kommun ska fortsätta utveckla möjligheten till önskad anställningsgrad samtidigt som vi tar hänsyn till verksamheternas förutsättningar.

Allians för Linköpings ambition är ett öppet styre där vi respekterar varandra och söker breda överenskommelser för Linköpings utveckling och Linköping bästa. Att beskylla varandra för osanningar gynnar inte någon, allra minst Linköpingsborna, och därför kan vi bara beklaga den väg som Socialdemokraterna i opposition nu har valt.

Niklas Borg (M)

Muharrem Demirok (C)

Åsa Wennergren (L)

Sara Skyttedal (KD)

Allians för Linköping

Artikeln är ursprungligen publicerad i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/kan-bara-beklaga-den-vag-s-valt-om5557804.aspx?fbclid=IwAR2r4KTqQPwK917gPssgiEv0zFgZ4xR0y2cFJ2av8Fd20xxOxF7LwzW309g

Linköpingsmoderaternas nya kommunalråd – Annika Krutzén (M)

By | Annika Krutzén | No Comments

Annika Krutzén (M) är idag bland annat vice ordförande i Socialnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott samt ersättare i Kommunstyrelsen.  Under måndagen den 29 oktober valdes Annika, av Linköpingsmoderaternas fullmäktigegrupp, till ny ordförande i Social- och omsorgsnämnden (inkl. kommunalråd). Det formella beslutet tas i kommunfullmäktige den 6 november.

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att bli kommunalråd för Moderaterna. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla social- och omsorgsfrågorna i Linköping med ett särskilt fokus på barn som far illa och funktionsnedsatta som idag inte får stöd och hjälp inom rimlig tid, säger Annika Krutzén (M).

Artikel i Corren: https://www.corren.se/nyheter/linkoping/hon-blir-kommunalrad-i-linkoping-om5537417.aspx

Reportage i P4 Östergötland: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=7081162

Intervju i Eftermiddag i P4 Östergötland (ca 2:04:30 in i klippet): https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1175726?programid=504&start=7469

Linköpingsmoderaternas nya ledande kommunala företrädare 2019-2022

By | Annika Krutzén, Erik Östman, Fredrik Lundén, Niklas Borg, Stefan Erikson

Ikväll valde Linköpingsmoderaternas kommunfullmäktigegrupp bland annat Annika Krutzén (M) till nytt kommunalråd.

Annika är idag bland annat vice ordförande i Socialnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott samt ersättare i Kommunstyrelsen.

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att bli kommunalråd för Moderaterna. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla social- och omsorgsfrågorna i Linköping med ett särskilt fokus på barn som far illa och funktionsnedsatta som idag inte får stöd och hjälp inom rimlig tid, säger Annika Krutzén (M).

Under kvällen valdes också Niklas Borg (M) till ordförande i Kommunstyrelsen tillika kommunalråd.

– Det är ett starkt lag som Linköpingsmoderaterna nu har valt för nästa mandatperiod och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dessa personer för ett starkare och bättre Linköping. Att bryta den ökande segregationen och utanförskapet i Linköping kommer att vara ytterst prioriterat för oss. I Linköping ska varje individ ges de förutsättningar som krävs för att lyckas i livet, oavsett var de kommer ifrån, menar kommunalråd Niklas Borg (M).

Övriga val som verkställdes under måndagskvällen återfinns nedan:

Heltidsuppdrag:

 • Niklas Borg till ny ordförande i Kommunstyrelsen (inkl. kommunalråd).
 • Niklas Borg till ny ordförande i Linköping Stadshus AB.
 • Annika Krutzén till ny ordförande i Social- och omsorgsnämnden (inkl. kommunalråd)
 • Erik Östman till ny ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Deltidsuppdrag:

 • Fredrik Lundén till ny ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.
 • Stefan Erikson till ny ordförande i Bygg- och miljönämnden samt ordförande i Valnämnden.
 • Astrid Brissman till ny ordförande i Stångåstaden.

Gruppledare:

 • Anna Steiner Ekström till ny gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Linnea Jägestedt till ny gruppledare i Bildningsnämnden.
 • Agneta Lantz till ny gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden.
 • Ylva Bjerke till ny gruppledare i Äldrenämnden.

Kommunstyrelsen

 • Erik Östman till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Annika Krutzén till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Fredrik Lundén till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Stefan Erikson till ny ersättare i kommunstyrelsen.
 • Elsa Ericsson till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Linnea Jägestedt till ny ersättare i Kommunstyrelsen.

Artikel i Corren: https://www.corren.se/nyheter/linkoping/hon-blir-kommunalrad-i-linkoping-om5537417.aspx

Inte aktuellt att ta stöd från SD

By | Alliansen, Niklas Borg

Med Elias Aguirres (S) och Jonatan Hermanssons (S) resonemang (26/10) borde Anderssons (SD) grova uttalande vara mer besvärande för Socialdemokraterna än för det nya styret.

Efter valet minskade Socialdemokraterna flera mandat samtidigt som Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna blev det största blocket med majoritet i nämnder och styrelser, inklusive kommunstyrelsen.

I kommunfullmäktige är Alliansen ett mandat ifrån egen majoritet, därmed kan Socialdemokraterna, i samarbete med Sverigedemokraterna, fälla en Alliansbudget.

För oss är det inte aktuellt att ta stöd från SD. Frågan är om Socialdemokraterna kommer att ta det stödet. För sanningen är att det enda partiet som kan ge SD inflytande är Socialdemokraterna.

Niklas Borg (M)
Lars Vikinge (C)
Åsa Wennergren (L)
Sara Skyttedal (KD)
Allians för Linköping

Länk till artikeln i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/inte-aktuellt-att-ta-stod-fran-sd-om5535678.aspx

En budget som tar ansvar för morgondagens välfärd

By | Alliansen, Niklas Borg

Idag har Allians för Linköping presenterat sin ändringsbudget för 2019.

Det är en budget i balans som ger möjlighet att föra en politik som har sin utgångspunkt i människan istället för i systemen.

En stor satsning på att stötta människor mot egen försörjning är nyligen beslutad och vi kommer att öka ambitionerna ytterligare för att fler ska kunna gå från bidragsberoende till arbete och självförtroende.

I budgeten signalerar vi vikten av ett företagsklimat där vi underlättar för företagare och uppskattar dem för deras engagemang och entreprenörsskap.

Vi gör tydliga satsningar på skola, äldreomsorg och LSS-verksamheten samtidigt som vi påbörjar effektiviseringar på central förvaltning och bl.a. sätter vi stopp för ytterligare skattemedel till elcykelpoolen.

Vi satsar också extra för att öka tryggheten i Linköping, bl.a. genom fler ordningsvakter.

En långsiktigt ansvarsfull ekonomisk politik är en grundläggande förutsättning för en positiv utveckling av Linköping framöver.

Länk till Allians för Linköpings budget för 2019 på Linköpings kommuns hemsida: https://www.linkoping.se/contentassets/56ac63b78ddd4240bf92d4af45c3fa57/bilaga-2-forslag-kf-dec-budget-for-2019-med-plan-for-2020-20222.pdf?4aecae

Nytt Alliansstyre i Linköping

By | Alliansen, Niklas Borg | No Comments

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna blev det största blocket med majoritet i nämnder och styrelser.

– Det känns mycket bra att vi nu kan presentera ett nytt ledarskap för Linköping och därmed bli Sveriges största kommun med ett rent Alliansstyre. Jag ser fram emot att utveckla Linköping under mandatperioden tillsammans med övriga Allianspartier, säger Niklas Borg (M).

Hållbar kommun

– Vi kommer att vidta åtgärder mot en hållbar kommun och öka ambitionen i det arbete som Alliansen initierade med att göra Linköping koldioxidneutralt till 2025, säger Muharrem Demirok (C).

–Nu tar vi krafttag för att förbättra skolan. Vi kommer att prioritera skolans utveckling. Bättre arbetsmiljö för lärarna, ökad måluppfyllelse för eleverna och mer tid för varje barn i förskolan, säger Åsa Wennergren (L).

– I Alliansens Linköping ska varje skattekrona användas ansvarsfullt och effektivt. För att kunna prioritera kärnverksamheten krävs det att vi har ordning och reda i kommunens finanser. Vi behöver se över hur vi kan minska kostnaderna på kommande investeringar och säkerställa en effektivare central förvaltning. Genom de åtgärder som nu planeras tar vi ansvar och skapar förutsättningar för att säkra kommunens ekonomi på lång sikt, avslutar Sara Skyttedal (KD).

Fördelning av poster

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har överenskommit om följande fördelning av ordförandeposter i nämnder och styrelser i Linköpings kommun för mandatperioden 2018-2022:

Nämnder och KF-presidie:

Ordförande Kommunstyrelsen (M)

1:e vice ordförande (KD)

Borgmästare/Ordförande Kommunfullmäktige (C)

1:e vice ordförande Kommunfullmäktige (L)

Sektorsansvarigt kommunalråd utbildning (L)

Barn- och ungdomsnämnden (M)

Bildningsnämnden (L)

Kultur- och fritidsnämnden (L)

Sektorsansvarigt kommunalråd omsorg (M)

Social- och Omsorgsnämnden (M)

Äldrenämnden (KD)

Sektorsansvarigt kommunalråd samhällsbyggnad (C)

Samhällsbyggnadsnämnden (C)

Bygg- och miljönämnden (M)

Arbetsmarknadsnämnden (M)

Valnämnden (M)

Överförmyndarnämnden (L)

Kommunens revisorer, vice ordförande (M)

Bolag:

Linköpings Stadshus AB (M)

Tekniska Verken (C)

Stångåstaden (M)

Lejonfastigheter (KD)

Sankt Kors (L)

Visit Linköping (L)

Science Park Mjärdevi (KD)

Moderaterna satsar på socialtjänsten

By | Annika Krutzén

Linköpingsmoderaterna välkomnar en dialog om vad som kan förbättra arbetssituationen för anställa medarbetare på socialtjänsten i Linköping. Det värdefulla arbete som ni utför ska inte behöva ske under så här pressande förhållanden. Vi Linköpingsmoderaterna vill därför skjuta till resurser för att kunna hantera de brister som finns och det som behöver åtgärdas. Även om vi är medvetna om att allt inte handlar om mer pengar inser vi ändå att det i detta läge är ofrånkomligt att det behövs mer resurser till socialtjänsten i Linköping. Detta har vi också givetvis med i vår budget.

I Linköpingsmoderaternas budget har resurser avsatts för att fortsätta den kompetenstrappa som redan påbörjats för att kunna ge nyanställda en introduktion men även anställda med erfarenhet möjlighet till kompetensutveckling. Något som vi ser som minst lika viktigt. Vår målbild är att fokusera ännu mer på att sätta familjen som behöver stöd i centrum och att samverka omkring denna istället för att skickas runt mellan olika förvaltningar.

Socialtjänsten har en utmaning i att rekrytera och behålla kompetent personal och för att underlätta detta arbete måste åtgärder snarast vidtas för att minska arbetsbelastningen. Här krävs ett starkt politiskt ledarskap som vågar gå in och stötta upp förvaltningen och även stå upp för de beslut som behöver fattas. Socialtjänstens ansvarsuppgifter ska kunna fullgöras med både kvalitet och säkerhet och bra arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare.

Annika Krutzén (M)
vice ordförande i socialnämnden

Länk till artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/m-satsar-pa-socialtjansten-om5462875.aspx

Nej! Moderaterna vill inte höja din hyra

By | Okategoriserade | No Comments

Tyvärr så har vi blivit tvungna att hantera Socialdemokraternas osanna påhopp på oss angående hyror.

Det är uppenbart att bostadsmarknaden inte fungerar som den ska. Därför vill vi ha en blocköverskridande överenskommelse om en bättre reglering. De stora partierna måste alltså vara överens. Hyresrätten och konsumentskyddet ska vara fortsatt starkt. Alla påståenden om att Moderaterna kommer att höja hyrorna efter valet är falska.