Mäns våld mot kvinnor berör oss alla

Sverige har kommit långt i arbetet för jämställdhet. Men fortfarande finns mycket kvar att göra. Den smärtsamma dokumentären ”Josefin Nilsson – Älska mig för den jag är” visar den råa verkligheten av den mest extrema formen av kvinnoförtryck – mäns våld mot kvinnor. Detta förtryck förekommer, även i Sverige, och det måste få ett slut.

I genomsnitt dödas 13 kvinnor per år av en man de har eller har haft en relation till. Under 2017 anmäldes cirka 12 000 misshandelsbrott där förövaren hade en nära relation med offret. Samma år anmäldes cirka 3 500 fall av grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning. Då kan man ju bara spekulera i hur stort mörkertalet är, där man inte vågar anmäla.

Kvinnor som utsätts för våld eller övergrepp är särskilt illa utsatta i samhället. Övergreppen sätter ofta djupa och allvarliga psykiska spår vilket kan försämra hela livssituationen. Ofta är skuldkänslorna stora och maktlöshetskänslan ännu större. Sjukvården behöver därför utveckla lämpliga behandlingsformer för att bota eller minska de bestående symptomen, både de psykiska och fysiska. Vården måste ha god kunskap om effekterna av exempelvis sexuellt våld och ett nära samarbete med de organisationer som arbetar med brottsoffren. För det är dessa organisationer som oftast kommer i kontakt med dem först.

I Sverige ska rättigheter, skyldigheter och möjligheter gälla lika för alla. Idag är det inte så. I Linköpings kommun tog vi förra året en handlingsplan för våld i nära relation och hedersrelaterat förtryck. En handlingsplan är ett bra steg på väg, men det är vad som händer i verkligheten som räknas. Det här är en prioriterad fråga för oss och vi tar inte lätt på den.

Vi behöver alla hjälpas åt att bryta detta samhällsproblem och att ta bort skulden och skammen från de kvinnor som blir utsatta och istället hjälp dem att resa sig igen. För att vi måste, för att ingen kvinna ska behöva känna sig som Josefin gjorde och för att ingen anhörig ska behöva stå bredvid och känna maktlösheten.

Annika Krutzén (M)
Niklas Borg (M)

Kommunalråd

Artikel i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/ett-fortryck-som-maste-fa-ett-slut-om5952560.aspx