Heltid ska vara utgångspunkten

Edlund (S), Hovenberg (MP) och Eek (V) lyfter vikten av att kommunens utgångspunkt är heltidsanställningar utan delade turer vid nyanställningar i kommunens verksamheter, och där finns ingen annan åsikt hos Allians för Linköping. Vi delar uppfattningen om att det ska vara utgångspunkten.

Vi vill att medarbetare inom Linköpings kommun ska kunna ha den sysselsättning som önskas, det ser vi som en viktig del av kommunens framtida kompetensförsörjning. Allians för Linköping kommer därför arbeta för rätt till önskad sysselsättningsgrad i kommunens verksamheter men vi tycker samtidigt att det är viktigt att alltid ta hänsyn till verksamheternas förutsättningar, ekonomin och inte minst till våra medarbetare.

Detta var också anledning till att vi valde att avvakta med ”Rätt till heltid” inom utbildningsförvaltningen, för att kunna utgå från verksamheternas förutsättningar. Genom att göra så kan vi få långsiktigt hållbara lösningar. Om det hanteras fel så riskerar det annars att bli exempelvis en ökning av delade turer inom omsorgen och det vill varken vi som arbetsgivare eller våra medarbetare.
I Linköping ska alla människor ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv efter egna drömmar. Allians för Linköping kommer alltid sätta människan före systemet.

Niklas Borg (M)
Muharrem Demirok (C)
Åsa Wennergren (L)
Sara Skyttedal (KD)

Allians för Linköping

Länk till artikel i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/heltid-ska-vara-utgangspunkten-om5842391.aspx