Företagande ska bli enklare

By 14 februari, 2019 Niklas Borg

Idag fylls Cupolen med företagare, politiker och andra aktörer för att diskutera näringslivets möjligheter och utmaningar i Linköping. Frågor av stor vikt inte bara för näringslivets tillväxt utan även för hela kommunens och välfärdens möjligheter att utvecklas.

För att Linköping skall vara en kommun som utvecklas är det helt nödvändigt att det finns ett livskraftigt näringsliv och ett bra företagsklimat. En kommun med välmående och framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera skola, omsorg och sjukvård. Det måste därför bli enklare att starta, driva, utveckla och äga företag i Linköpings kommun.

Linköpings kommun har dessvärre stadigt tappat i mätningar gällande lokalt företagsklimat. Det är en trend som måste brytas. Allians för Linköping kommer därför prioritera att vända den utvecklingen.

Politiken ska finnas där och stötta upp när det behövs men inte lägga sig i ett företags dagliga verksamhet. Kommunens kontakt med företagare ska präglas av förståelse, förutsägbarhet, ett gott servicetänk och hjälpsamhet genom en generös och inbjudande inställning till de som bedriver och vill bedriva verksamhet i Linköping. I Linköping ska den som startar och driver företag ha det lätt, oavsett om det är ett café, ett teknikföretag, ett lantbruk eller inom handeln. Vi ska låta entreprenörer göra det som de gör bäst: att driva sina företag.
Något av det viktigaste för företagare är förutsägbarhet i verksamheten. Därför är det centralt att företagens kontakt med kommunen präglas av just förutsägbarhet. Vi i Allians för Linköping vill därför bland annat införa en servicegaranti för ökad förutsägbarhet och planering för företag och företagare.

För näringslivets fortsatta utveckling är det även nödvändigt att Linköping är en attraktiv kommun att flytta till. Där är viktiga nyckelfaktorer att kommunen har en attraktiv innerstad, bra skolor, ett rikt kultur- och idrottsliv samt goda möjligheter till en aktiv fritid. Att satsa på dessa områden är därför viktiga komponenter för att locka ny talang till Linköping som kan hjälpa kommunens företag att växa och utvecklas. Att därtill kunna erbjuda goda kommunikationer genom flyg, järnväg och bilväg är avgörande för ett framgångsrikt och starkt näringsliv.

Många beslut kan fattas för att skapa ett gott näringslivsklimat i en kommun, men mest av allt spelar det roll vad man som politiker har för grundläggande syn på företagare och på företagande. Allians för Linköping vill vara en politisk ledning med engagemang för företagarens vardag, både i medgång och i motgång. Så utvecklas inte bara näringslivet utan även hela kommunen.

Niklas Borg (M)
kommunstyrelsens ordförande
kommunalråd

Länk till artikel i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/foretagande-ska-bli-enklare-om5774300.aspx

Leave a Reply