Category

Niklas Borg

Företagande ska bli enklare

By | Niklas Borg | No Comments

Idag fylls Cupolen med företagare, politiker och andra aktörer för att diskutera näringslivets möjligheter och utmaningar i Linköping. Frågor av stor vikt inte bara för näringslivets tillväxt utan även för hela kommunens och välfärdens möjligheter att utvecklas.

För att Linköping skall vara en kommun som utvecklas är det helt nödvändigt att det finns ett livskraftigt näringsliv och ett bra företagsklimat. En kommun med välmående och framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera skola, omsorg och sjukvård. Det måste därför bli enklare att starta, driva, utveckla och äga företag i Linköpings kommun.

Linköpings kommun har dessvärre stadigt tappat i mätningar gällande lokalt företagsklimat. Det är en trend som måste brytas. Allians för Linköping kommer därför prioritera att vända den utvecklingen.

Politiken ska finnas där och stötta upp när det behövs men inte lägga sig i ett företags dagliga verksamhet. Kommunens kontakt med företagare ska präglas av förståelse, förutsägbarhet, ett gott servicetänk och hjälpsamhet genom en generös och inbjudande inställning till de som bedriver och vill bedriva verksamhet i Linköping. I Linköping ska den som startar och driver företag ha det lätt, oavsett om det är ett café, ett teknikföretag, ett lantbruk eller inom handeln. Vi ska låta entreprenörer göra det som de gör bäst: att driva sina företag.
Något av det viktigaste för företagare är förutsägbarhet i verksamheten. Därför är det centralt att företagens kontakt med kommunen präglas av just förutsägbarhet. Vi i Allians för Linköping vill därför bland annat införa en servicegaranti för ökad förutsägbarhet och planering för företag och företagare.

För näringslivets fortsatta utveckling är det även nödvändigt att Linköping är en attraktiv kommun att flytta till. Där är viktiga nyckelfaktorer att kommunen har en attraktiv innerstad, bra skolor, ett rikt kultur- och idrottsliv samt goda möjligheter till en aktiv fritid. Att satsa på dessa områden är därför viktiga komponenter för att locka ny talang till Linköping som kan hjälpa kommunens företag att växa och utvecklas. Att därtill kunna erbjuda goda kommunikationer genom flyg, järnväg och bilväg är avgörande för ett framgångsrikt och starkt näringsliv.

Många beslut kan fattas för att skapa ett gott näringslivsklimat i en kommun, men mest av allt spelar det roll vad man som politiker har för grundläggande syn på företagare och på företagande. Allians för Linköping vill vara en politisk ledning med engagemang för företagarens vardag, både i medgång och i motgång. Så utvecklas inte bara näringslivet utan även hela kommunen.

Niklas Borg (M)
kommunstyrelsens ordförande
kommunalråd

Länk till artikel i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/foretagande-ska-bli-enklare-om5774300.aspx

Kan bara beklaga den väg S valt

By | Alliansen, Niklas Borg | No Comments

Socialdemokraterna målar upp en falsk bild av verkligheten när de, i en debattartikel, berättar om senaste kommunfullmäktiges beslut gällande en motion om rätt till heltid vid upphandlingar.

Motionen kommer från Vänsterpartiet och föreslår att Linköpings kommun ska ställa krav på utförare/arbetsgivare att erbjuda sin personal heltidsanställningar vid framtida tjänsteupphandlingar. Motionens intention är god men vi anser att en bättre väg framåt är att fokusera på önskad sysselsättningsgrad. Risken är annars stor att antalet delade turer ökar vilket innebär att berörda medarbetare måste arbeta några timmar på morgonen, vara lediga mitt på dagen för att sedan behöva gå på ett kvällspass. Att arbeta på det här sättet är mycket betungande.

Det är beklagligt att Socialdemokraterna återigen far med osanningar och beskyller Alliansen för att vara arbetarfientliga. Så för att klargöra så innebär kommunfullmäktiges beslut att Linköpings kommun ska fortsätta utveckla möjligheten till önskad anställningsgrad samtidigt som vi tar hänsyn till verksamheternas förutsättningar.

Allians för Linköpings ambition är ett öppet styre där vi respekterar varandra och söker breda överenskommelser för Linköpings utveckling och Linköping bästa. Att beskylla varandra för osanningar gynnar inte någon, allra minst Linköpingsborna, och därför kan vi bara beklaga den väg som Socialdemokraterna i opposition nu har valt.

Niklas Borg (M)

Muharrem Demirok (C)

Åsa Wennergren (L)

Sara Skyttedal (KD)

Allians för Linköping

Artikeln är ursprungligen publicerad i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/kan-bara-beklaga-den-vag-s-valt-om5557804.aspx?fbclid=IwAR2r4KTqQPwK917gPssgiEv0zFgZ4xR0y2cFJ2av8Fd20xxOxF7LwzW309g

Linköpingsmoderaternas nya ledande kommunala företrädare 2019-2022

By | Annika Krutzén, Erik Östman, Fredrik Lundén, Niklas Borg, Stefan Erikson

Ikväll valde Linköpingsmoderaternas kommunfullmäktigegrupp bland annat Annika Krutzén (M) till nytt kommunalråd.

Annika är idag bland annat vice ordförande i Socialnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott samt ersättare i Kommunstyrelsen.

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att bli kommunalråd för Moderaterna. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla social- och omsorgsfrågorna i Linköping med ett särskilt fokus på barn som far illa och funktionsnedsatta som idag inte får stöd och hjälp inom rimlig tid, säger Annika Krutzén (M).

Under kvällen valdes också Niklas Borg (M) till ordförande i Kommunstyrelsen tillika kommunalråd.

– Det är ett starkt lag som Linköpingsmoderaterna nu har valt för nästa mandatperiod och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dessa personer för ett starkare och bättre Linköping. Att bryta den ökande segregationen och utanförskapet i Linköping kommer att vara ytterst prioriterat för oss. I Linköping ska varje individ ges de förutsättningar som krävs för att lyckas i livet, oavsett var de kommer ifrån, menar kommunalråd Niklas Borg (M).

Övriga val som verkställdes under måndagskvällen återfinns nedan:

Heltidsuppdrag:

 • Niklas Borg till ny ordförande i Kommunstyrelsen (inkl. kommunalråd).
 • Niklas Borg till ny ordförande i Linköping Stadshus AB.
 • Annika Krutzén till ny ordförande i Social- och omsorgsnämnden (inkl. kommunalråd)
 • Erik Östman till ny ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Deltidsuppdrag:

 • Fredrik Lundén till ny ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.
 • Stefan Erikson till ny ordförande i Bygg- och miljönämnden samt ordförande i Valnämnden.
 • Astrid Brissman till ny ordförande i Stångåstaden.

Gruppledare:

 • Anna Steiner Ekström till ny gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Linnea Jägestedt till ny gruppledare i Bildningsnämnden.
 • Agneta Lantz till ny gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden.
 • Ylva Bjerke till ny gruppledare i Äldrenämnden.

Kommunstyrelsen

 • Erik Östman till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Annika Krutzén till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Fredrik Lundén till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Stefan Erikson till ny ersättare i kommunstyrelsen.
 • Elsa Ericsson till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Linnea Jägestedt till ny ersättare i Kommunstyrelsen.

Artikel i Corren: https://www.corren.se/nyheter/linkoping/hon-blir-kommunalrad-i-linkoping-om5537417.aspx

Inte aktuellt att ta stöd från SD

By | Alliansen, Niklas Borg

Med Elias Aguirres (S) och Jonatan Hermanssons (S) resonemang (26/10) borde Anderssons (SD) grova uttalande vara mer besvärande för Socialdemokraterna än för det nya styret.

Efter valet minskade Socialdemokraterna flera mandat samtidigt som Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna blev det största blocket med majoritet i nämnder och styrelser, inklusive kommunstyrelsen.

I kommunfullmäktige är Alliansen ett mandat ifrån egen majoritet, därmed kan Socialdemokraterna, i samarbete med Sverigedemokraterna, fälla en Alliansbudget.

För oss är det inte aktuellt att ta stöd från SD. Frågan är om Socialdemokraterna kommer att ta det stödet. För sanningen är att det enda partiet som kan ge SD inflytande är Socialdemokraterna.

Niklas Borg (M)
Lars Vikinge (C)
Åsa Wennergren (L)
Sara Skyttedal (KD)
Allians för Linköping

Länk till artikeln i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/inte-aktuellt-att-ta-stod-fran-sd-om5535678.aspx

En budget som tar ansvar för morgondagens välfärd

By | Alliansen, Niklas Borg

Idag har Allians för Linköping presenterat sin ändringsbudget för 2019.

Det är en budget i balans som ger möjlighet att föra en politik som har sin utgångspunkt i människan istället för i systemen.

En stor satsning på att stötta människor mot egen försörjning är nyligen beslutad och vi kommer att öka ambitionerna ytterligare för att fler ska kunna gå från bidragsberoende till arbete och självförtroende.

I budgeten signalerar vi vikten av ett företagsklimat där vi underlättar för företagare och uppskattar dem för deras engagemang och entreprenörsskap.

Vi gör tydliga satsningar på skola, äldreomsorg och LSS-verksamheten samtidigt som vi påbörjar effektiviseringar på central förvaltning och bl.a. sätter vi stopp för ytterligare skattemedel till elcykelpoolen.

Vi satsar också extra för att öka tryggheten i Linköping, bl.a. genom fler ordningsvakter.

En långsiktigt ansvarsfull ekonomisk politik är en grundläggande förutsättning för en positiv utveckling av Linköping framöver.

Länk till Allians för Linköpings budget för 2019 på Linköpings kommuns hemsida: https://www.linkoping.se/contentassets/56ac63b78ddd4240bf92d4af45c3fa57/bilaga-2-forslag-kf-dec-budget-for-2019-med-plan-for-2020-20222.pdf?4aecae

Nytt Alliansstyre i Linköping

By | Alliansen, Niklas Borg | No Comments

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna blev det största blocket med majoritet i nämnder och styrelser.

– Det känns mycket bra att vi nu kan presentera ett nytt ledarskap för Linköping och därmed bli Sveriges största kommun med ett rent Alliansstyre. Jag ser fram emot att utveckla Linköping under mandatperioden tillsammans med övriga Allianspartier, säger Niklas Borg (M).

Hållbar kommun

– Vi kommer att vidta åtgärder mot en hållbar kommun och öka ambitionen i det arbete som Alliansen initierade med att göra Linköping koldioxidneutralt till 2025, säger Muharrem Demirok (C).

–Nu tar vi krafttag för att förbättra skolan. Vi kommer att prioritera skolans utveckling. Bättre arbetsmiljö för lärarna, ökad måluppfyllelse för eleverna och mer tid för varje barn i förskolan, säger Åsa Wennergren (L).

– I Alliansens Linköping ska varje skattekrona användas ansvarsfullt och effektivt. För att kunna prioritera kärnverksamheten krävs det att vi har ordning och reda i kommunens finanser. Vi behöver se över hur vi kan minska kostnaderna på kommande investeringar och säkerställa en effektivare central förvaltning. Genom de åtgärder som nu planeras tar vi ansvar och skapar förutsättningar för att säkra kommunens ekonomi på lång sikt, avslutar Sara Skyttedal (KD).

Fördelning av poster

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har överenskommit om följande fördelning av ordförandeposter i nämnder och styrelser i Linköpings kommun för mandatperioden 2018-2022:

Nämnder och KF-presidie:

Ordförande Kommunstyrelsen (M)

1:e vice ordförande (KD)

Borgmästare/Ordförande Kommunfullmäktige (C)

1:e vice ordförande Kommunfullmäktige (L)

Sektorsansvarigt kommunalråd utbildning (L)

Barn- och ungdomsnämnden (M)

Bildningsnämnden (L)

Kultur- och fritidsnämnden (L)

Sektorsansvarigt kommunalråd omsorg (M)

Social- och Omsorgsnämnden (M)

Äldrenämnden (KD)

Sektorsansvarigt kommunalråd samhällsbyggnad (C)

Samhällsbyggnadsnämnden (C)

Bygg- och miljönämnden (M)

Arbetsmarknadsnämnden (M)

Valnämnden (M)

Överförmyndarnämnden (L)

Kommunens revisorer, vice ordförande (M)

Bolag:

Linköpings Stadshus AB (M)

Tekniska Verken (C)

Stångåstaden (M)

Lejonfastigheter (KD)

Sankt Kors (L)

Visit Linköping (L)

Science Park Mjärdevi (KD)

Öppna fler dörrar till eget arbete

By | Niklas Borg

Det finns delar i Linköping där utanförskapet växer sig fast. Det finns familjer där barnen aldrig får se sina föräldrar gå till jobbet. Det finns familjer där inget av barnen får behörighet till gymnasiet. Den här trenden måste brytas.

Utanförskapets pris för både individ och hela samhället är högt. Ett utanförskap leder inte bara till ekonomiska svårigheter utan blir även lätt basen för sämre mående och depression och riskerar även att gå i arv. Varje krona som går till bidrag är en krona som istället hade kunnat gå till skolan, polisen, vården eller omsorgen.

Linköpingslöftet är Linköpingsmoderaternas svar på hur det ökade utanförskapet och segregationen i Linköping kan brytas. Linköpingslöftet innebär att vi, utifrån varje persons förutsättningar, vill leda människor mot arbetsmarknaden. En grundläggande anställningsbarhet ska byggas genom sociala insatser. Utbildningar ska anpassas utifrån arbetsmarknadens behov och den kortaste vägen till jobb. För den som behöver en skyddad anställning ska sådan möjliggöras.

Ett stort skäl till utanförskap är bristande kunskaper i svenska. Idag får man i genomsnitt vänta fyra månader för att påbörja undervisning i Svenska för invandrare (SFI) och sex månader för att påbörja samhällsorientering (siffror för hela Sverige, källa AF). Att behöva vänta så länge är helt förödande för en människas motivation att försöka komma in i samhället. Etableringen måste igång direkt. Det får aldrig vara så att kommunen blir den begränsande faktorn när en person ska gå från utanförskap till jobb, sysselsättning och inkludering i samhället.

I Moderaternas Linköping ska du definieras för vad du vill, vad du gör, hur hårt du försöker och vad du åstadkommer. Det kräver en politik som inte håller människor tillbaka utan som tillåter och släpper fram dem. I fokus för Moderaternas strävan ligger möjligheten till social rörlighet. Vi vill utgå från vad människor faktiskt kan, deras drömmar och vilken hjälp de behöver för att nå dit. Att fokusera på problem och oförmågor hjälper inte någon.

Arbetet med att bryta segregation och utanförskap innebär också att vi måste börja ställa tydliga krav. Är man inte beredd att anstränga sig för att bli en del av vårt gemensamma samhälle då ska man inte heller ha rätt till bidrag. Det innebär att personen i fråga kontinuerligt måste delta i insatser för att stärka sin anställningsbarhet. Det ställer också krav på kommunen att tillhandahålla relevanta insatser som ger snabbaste vägen mot egen försörjning. Linköpingslöftet ger de verktyg som behövs, men ansvaret bärs av var och en av oss.

Det ökade utanförskapet måste brytas innan kostnaderna blir så höga att våra resurser inte räcker till att leverera den höga nivå på barnomsorg, skola och äldreomsorg som Linköpingsborna förväntar sig. Linköping behöver en ny politik och jag och Linköpingsmoderaterna är beredd att ta ansvar.

Niklas Borg (M)
kommunalråd och förstanamn på Linköpingsmoderaternas valsedel till kommunfullmäktige

Artikel i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/oppna-fler-dorrar-till-arbeten-om5432408.aspx

Den äldre i centrum med ett Moderatlett styre

By | (M) (C) (KD), Alliansen, Niklas Borg | No Comments

Det stämmer, som Kristina Edlund (S) skriver, att vi vill bilda ett Alliansstyre tillsammans med Kristdemokraterna. Även om vi går till val som enskilda partier med egna budgetförslag så finns ingen tvekan om att vi söker medborgarnas mandat att bilda ett Alliansstyre i Linköpings kommun. Linköping står inför stora utmaningar framöver och behöver ett nytt och borgerligt styre som kan ta ansvar.

Vilka partier som efter valet får väljarnas mandat att styra Linköpings kommun kommer att visa sig först efter att valresultatet har presenterats. Detta kommer således också påverka de förhandlingar som kommer att ske mellan de styrande partierna, oavsett vilka partier det kommer att handla om. Men vi kommer att göra allt vi kan för att Moderaternas politik ska få ett så stort genomslag som möjligt.

Edlund (S) uttrycker oro över vår politik för en bättre äldreomsorg i Linköping. Det behöver hon inte vara. Moderaternas ambition är att alltid sätta de äldres behov i centrum. Där Socialdemokraterna sätter gränser för hur stor andel som endast får tillåtas att bedrivas av privata utförare anser vi att det är viktigare att låta kvaliteten styra valet av utförare. Vi vill att äldreomsorgen ska drivas av de utförare som erbjuder den bästa lösningen, då spelar det ingen roll om det är kommunen eller privata utförare.

Moderaterna går till val på att minska de stora skillnader som den nuvarande (S)-ledda majoriteten har skapat genom att upphandla till lägre kostnader än någonsin tidigare och samtidigt ge verksamhetsuppdrag till den kommunala utföraren till kostnader som är högre än någonsin. Ett Moderatlett styre kommer istället fokusera på att sätta den äldre och dess behov i främsta rummet, det är vägen till Sveriges bästa äldreomsorg och också Linköpingsmoderaternas målsättning.

Niklas Borg (M)
Kommunalråd

Artikel i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/med-m-hamnar-den-aldre-i-centrum-om5428380.aspx

Vi går till val på en oförändrad skattesats

By | Alliansen, Niklas Borg | No Comments

Kristina Edlund (S) uttrycker, i en artikel i Corren, oro över samarbetet mellan Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett borgerligt styre efter valet i höst. Jag kan då lugna Kristina Edlund med att Moderaterna och Kristdemokraterna redan idag samarbetar alldeles utmärkt. Till skillnad mot nuvarande S-MP-L-majoritet trivs våra partier att jobba tillsammans och kommer så att göra även efter valet i höst, då förhoppningsvis även tillsammans med övriga Allianspartier.

Moderaterna kommer aldrig släppa ansvarstagandet för ekonomin eller se på medan Linköping glider isär. Detsamma går tyvärr inte att säga om nuvarande S-ledda majoritet. Före valet 2014 presenterade Socialdemokraternas löften om en sammanhållen kommun men trots det har utanförskapet, trångboddheten och segregationen bitit sig fast i delar av Linköping. Köerna till omsorgsboenden har ökat, skillnaderna mellan stad och landsbygd har vidgats och utmaningarna i skolan har blivit större.

För Moderaterna handlar ansvarstagande för ekonomin om att skattebetalarnas pengar ska användas till kommunens kärnverksamheter och stärka människors möjligheter till egenmakt, inte till kostsamma prestigeprojekt. Vi går därför till val på en oförändrad skattesats. Valresultatet får sedan avgöra vilka partier som ska samarbeta efter valet, men oavsett vilka partier det än blir så kommer kompromisser att ske och det är rimligt att styrkeförhållandena i samarbetet har stor betydelse för var man hamnar.

För oss är det självklart att det alltid ska löna sig att arbeta och göra rätt för sig och att skolan ska prioritera kunskap, så att alla barn får sin egen chans att bygga en bra framtid. Genom Linköpingslöftet vill vi ge varje individ de förutsättningar som krävs för att lyckas i livet, oavsett vilken del av kommunen de kommer ifrån. Vi är nämligen av den uppfattningen att politikens uppgift är att bygga ett samhälle där människor kan förverkliga sina egna drömmar, inte ett samhälle där politikers egna visioner går först.

Linköpings kommun står inför stora utmaningar och behöver därför ett nytt borgerligt styre som kan ta ansvar, och vi är redo att ta över.

Niklas Borg (M)
kommunalråd

Länk till artikel i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/kompromisser-vantar-efter-valet-om5411994.aspx

Högst oklart vem som styr

By | (M) (C) (KD), Niklas Borg

Frågan om det överhuvudtaget finns en majoritet kvar i Linköping besvaras ganska tydligt med ett svar enbart från Kristina Edlund (S), där de andra samarbetspartierna lyser med sin frånvaro. Koalitionen (S, MP, L) finns ej mer och därmed är det högst oklart vem som egentligen styr Linköpings kommun.

Under den tid som Koalition för Linköping (S, MP, L) har styrt Linköpings kommun har mycket utvecklats åt fel håll. Köerna till omsorgsboenden har ökat, skillnaderna mellan stad och landsbygd har vidgats och utmaningarna i skolan har blivit större. Linköpings kommun behöver ett nytt styre som kan ta ansvar och vi är redo att ta över.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har presenterat flera gemensamma satsningar för ett bättre Linköping. Även om vi går till val som enskilda partier och med egna budgetförslag så finns ingen tvekan om att vi söker medborgarnas mandat att bilda ett gemensamt styre.

Niklas Borg (M)
Kommunalråd

Muharrem Demirok (C)
Kommunalråd

Sara Skyttedal (KD)
Kommunalråd

Länk till artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/insandare/hogst-oklart-vem-som-styr-om5346793.aspx