Category

Niklas Borg

Kan bara beklaga den väg S valt

By | Alliansen, Niklas Borg | No Comments

Socialdemokraterna målar upp en falsk bild av verkligheten när de, i en debattartikel, berättar om senaste kommunfullmäktiges beslut gällande en motion om rätt till heltid vid upphandlingar.

Motionen kommer från Vänsterpartiet och föreslår att Linköpings kommun ska ställa krav på utförare/arbetsgivare att erbjuda sin personal heltidsanställningar vid framtida tjänsteupphandlingar. Motionens intention är god men vi anser att en bättre väg framåt är att fokusera på önskad sysselsättningsgrad. Risken är annars stor att antalet delade turer ökar vilket innebär att berörda medarbetare måste arbeta några timmar på morgonen, vara lediga mitt på dagen för att sedan behöva gå på ett kvällspass. Att arbeta på det här sättet är mycket betungande.

Det är beklagligt att Socialdemokraterna återigen far med osanningar och beskyller Alliansen för att vara arbetarfientliga. Så för att klargöra så innebär kommunfullmäktiges beslut att Linköpings kommun ska fortsätta utveckla möjligheten till önskad anställningsgrad samtidigt som vi tar hänsyn till verksamheternas förutsättningar.

Allians för Linköpings ambition är ett öppet styre där vi respekterar varandra och söker breda överenskommelser för Linköpings utveckling och Linköping bästa. Att beskylla varandra för osanningar gynnar inte någon, allra minst Linköpingsborna, och därför kan vi bara beklaga den väg som Socialdemokraterna i opposition nu har valt.

Niklas Borg (M)

Muharrem Demirok (C)

Åsa Wennergren (L)

Sara Skyttedal (KD)

Allians för Linköping

Artikeln är ursprungligen publicerad i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/kan-bara-beklaga-den-vag-s-valt-om5557804.aspx?fbclid=IwAR2r4KTqQPwK917gPssgiEv0zFgZ4xR0y2cFJ2av8Fd20xxOxF7LwzW309g

Linköpingsmoderaternas nya ledande kommunala företrädare 2019-2022

By | Annika Krutzén, Erik Östman, Fredrik Lundén, Niklas Borg, Stefan Erikson

Ikväll valde Linköpingsmoderaternas kommunfullmäktigegrupp bland annat Annika Krutzén (M) till nytt kommunalråd.

Annika är idag bland annat vice ordförande i Socialnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott samt ersättare i Kommunstyrelsen.

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att bli kommunalråd för Moderaterna. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla social- och omsorgsfrågorna i Linköping med ett särskilt fokus på barn som far illa och funktionsnedsatta som idag inte får stöd och hjälp inom rimlig tid, säger Annika Krutzén (M).

Under kvällen valdes också Niklas Borg (M) till ordförande i Kommunstyrelsen tillika kommunalråd.

– Det är ett starkt lag som Linköpingsmoderaterna nu har valt för nästa mandatperiod och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dessa personer för ett starkare och bättre Linköping. Att bryta den ökande segregationen och utanförskapet i Linköping kommer att vara ytterst prioriterat för oss. I Linköping ska varje individ ges de förutsättningar som krävs för att lyckas i livet, oavsett var de kommer ifrån, menar kommunalråd Niklas Borg (M).

Övriga val som verkställdes under måndagskvällen återfinns nedan:

Heltidsuppdrag:

 • Niklas Borg till ny ordförande i Kommunstyrelsen (inkl. kommunalråd).
 • Niklas Borg till ny ordförande i Linköping Stadshus AB.
 • Annika Krutzén till ny ordförande i Social- och omsorgsnämnden (inkl. kommunalråd)
 • Erik Östman till ny ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Deltidsuppdrag:

 • Fredrik Lundén till ny ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.
 • Stefan Erikson till ny ordförande i Bygg- och miljönämnden samt ordförande i Valnämnden.
 • Astrid Brissman till ny ordförande i Stångåstaden.

Gruppledare:

 • Anna Steiner Ekström till ny gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Linnea Jägestedt till ny gruppledare i Bildningsnämnden.
 • Agneta Lantz till ny gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden.
 • Ylva Bjerke till ny gruppledare i Äldrenämnden.

Kommunstyrelsen

 • Erik Östman till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Annika Krutzén till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Fredrik Lundén till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Stefan Erikson till ny ersättare i kommunstyrelsen.
 • Elsa Ericsson till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Linnea Jägestedt till ny ersättare i Kommunstyrelsen.

Artikel i Corren: https://www.corren.se/nyheter/linkoping/hon-blir-kommunalrad-i-linkoping-om5537417.aspx

Nytt Alliansstyre i Linköping

By | Alliansen, Niklas Borg | No Comments

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna blev det största blocket med majoritet i nämnder och styrelser.

– Det känns mycket bra att vi nu kan presentera ett nytt ledarskap för Linköping och därmed bli Sveriges största kommun med ett rent Alliansstyre. Jag ser fram emot att utveckla Linköping under mandatperioden tillsammans med övriga Allianspartier, säger Niklas Borg (M).

Hållbar kommun

– Vi kommer att vidta åtgärder mot en hållbar kommun och öka ambitionen i det arbete som Alliansen initierade med att göra Linköping koldioxidneutralt till 2025, säger Muharrem Demirok (C).

–Nu tar vi krafttag för att förbättra skolan. Vi kommer att prioritera skolans utveckling. Bättre arbetsmiljö för lärarna, ökad måluppfyllelse för eleverna och mer tid för varje barn i förskolan, säger Åsa Wennergren (L).

– I Alliansens Linköping ska varje skattekrona användas ansvarsfullt och effektivt. För att kunna prioritera kärnverksamheten krävs det att vi har ordning och reda i kommunens finanser. Vi behöver se över hur vi kan minska kostnaderna på kommande investeringar och säkerställa en effektivare central förvaltning. Genom de åtgärder som nu planeras tar vi ansvar och skapar förutsättningar för att säkra kommunens ekonomi på lång sikt, avslutar Sara Skyttedal (KD).

Fördelning av poster

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har överenskommit om följande fördelning av ordförandeposter i nämnder och styrelser i Linköpings kommun för mandatperioden 2018-2022:

Nämnder och KF-presidie:

Ordförande Kommunstyrelsen (M)

1:e vice ordförande (KD)

Borgmästare/Ordförande Kommunfullmäktige (C)

1:e vice ordförande Kommunfullmäktige (L)

Sektorsansvarigt kommunalråd utbildning (L)

Barn- och ungdomsnämnden (M)

Bildningsnämnden (L)

Kultur- och fritidsnämnden (L)

Sektorsansvarigt kommunalråd omsorg (M)

Social- och Omsorgsnämnden (M)

Äldrenämnden (KD)

Sektorsansvarigt kommunalråd samhällsbyggnad (C)

Samhällsbyggnadsnämnden (C)

Bygg- och miljönämnden (M)

Arbetsmarknadsnämnden (M)

Valnämnden (M)

Överförmyndarnämnden (L)

Kommunens revisorer, vice ordförande (M)

Bolag:

Linköpings Stadshus AB (M)

Tekniska Verken (C)

Stångåstaden (M)

Lejonfastigheter (KD)

Sankt Kors (L)

Visit Linköping (L)

Science Park Mjärdevi (KD)

Öppna fler dörrar till eget arbete

By | Niklas Borg

Det finns delar i Linköping där utanförskapet växer sig fast. Det finns familjer där barnen aldrig får se sina föräldrar gå till jobbet. Det finns familjer där inget av barnen får behörighet till gymnasiet. Den här trenden måste brytas.

Utanförskapets pris för både individ och hela samhället är högt. Ett utanförskap leder inte bara till ekonomiska svårigheter utan blir även lätt basen för sämre mående och depression och riskerar även att gå i arv. Varje krona som går till bidrag är en krona som istället hade kunnat gå till skolan, polisen, vården eller omsorgen.

Linköpingslöftet är Linköpingsmoderaternas svar på hur det ökade utanförskapet och segregationen i Linköping kan brytas. Linköpingslöftet innebär att vi, utifrån varje persons förutsättningar, vill leda människor mot arbetsmarknaden. En grundläggande anställningsbarhet ska byggas genom sociala insatser. Utbildningar ska anpassas utifrån arbetsmarknadens behov och den kortaste vägen till jobb. För den som behöver en skyddad anställning ska sådan möjliggöras.

Ett stort skäl till utanförskap är bristande kunskaper i svenska. Idag får man i genomsnitt vänta fyra månader för att påbörja undervisning i Svenska för invandrare (SFI) och sex månader för att påbörja samhällsorientering (siffror för hela Sverige, källa AF). Att behöva vänta så länge är helt förödande för en människas motivation att försöka komma in i samhället. Etableringen måste igång direkt. Det får aldrig vara så att kommunen blir den begränsande faktorn när en person ska gå från utanförskap till jobb, sysselsättning och inkludering i samhället.

I Moderaternas Linköping ska du definieras för vad du vill, vad du gör, hur hårt du försöker och vad du åstadkommer. Det kräver en politik som inte håller människor tillbaka utan som tillåter och släpper fram dem. I fokus för Moderaternas strävan ligger möjligheten till social rörlighet. Vi vill utgå från vad människor faktiskt kan, deras drömmar och vilken hjälp de behöver för att nå dit. Att fokusera på problem och oförmågor hjälper inte någon.

Arbetet med att bryta segregation och utanförskap innebär också att vi måste börja ställa tydliga krav. Är man inte beredd att anstränga sig för att bli en del av vårt gemensamma samhälle då ska man inte heller ha rätt till bidrag. Det innebär att personen i fråga kontinuerligt måste delta i insatser för att stärka sin anställningsbarhet. Det ställer också krav på kommunen att tillhandahålla relevanta insatser som ger snabbaste vägen mot egen försörjning. Linköpingslöftet ger de verktyg som behövs, men ansvaret bärs av var och en av oss.

Det ökade utanförskapet måste brytas innan kostnaderna blir så höga att våra resurser inte räcker till att leverera den höga nivå på barnomsorg, skola och äldreomsorg som Linköpingsborna förväntar sig. Linköping behöver en ny politik och jag och Linköpingsmoderaterna är beredd att ta ansvar.

Niklas Borg (M)
kommunalråd och förstanamn på Linköpingsmoderaternas valsedel till kommunfullmäktige

Artikel i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/oppna-fler-dorrar-till-arbeten-om5432408.aspx

Den äldre i centrum med ett Moderatlett styre

By | (M) (C) (KD), Alliansen, Niklas Borg | No Comments

Det stämmer, som Kristina Edlund (S) skriver, att vi vill bilda ett Alliansstyre tillsammans med Kristdemokraterna. Även om vi går till val som enskilda partier med egna budgetförslag så finns ingen tvekan om att vi söker medborgarnas mandat att bilda ett Alliansstyre i Linköpings kommun. Linköping står inför stora utmaningar framöver och behöver ett nytt och borgerligt styre som kan ta ansvar.

Vilka partier som efter valet får väljarnas mandat att styra Linköpings kommun kommer att visa sig först efter att valresultatet har presenterats. Detta kommer således också påverka de förhandlingar som kommer att ske mellan de styrande partierna, oavsett vilka partier det kommer att handla om. Men vi kommer att göra allt vi kan för att Moderaternas politik ska få ett så stort genomslag som möjligt.

Edlund (S) uttrycker oro över vår politik för en bättre äldreomsorg i Linköping. Det behöver hon inte vara. Moderaternas ambition är att alltid sätta de äldres behov i centrum. Där Socialdemokraterna sätter gränser för hur stor andel som endast får tillåtas att bedrivas av privata utförare anser vi att det är viktigare att låta kvaliteten styra valet av utförare. Vi vill att äldreomsorgen ska drivas av de utförare som erbjuder den bästa lösningen, då spelar det ingen roll om det är kommunen eller privata utförare.

Moderaterna går till val på att minska de stora skillnader som den nuvarande (S)-ledda majoriteten har skapat genom att upphandla till lägre kostnader än någonsin tidigare och samtidigt ge verksamhetsuppdrag till den kommunala utföraren till kostnader som är högre än någonsin. Ett Moderatlett styre kommer istället fokusera på att sätta den äldre och dess behov i främsta rummet, det är vägen till Sveriges bästa äldreomsorg och också Linköpingsmoderaternas målsättning.

Niklas Borg (M)
Kommunalråd

Artikel i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/med-m-hamnar-den-aldre-i-centrum-om5428380.aspx

Vi går till val på en oförändrad skattesats

By | Alliansen, Niklas Borg | No Comments

Kristina Edlund (S) uttrycker, i en artikel i Corren, oro över samarbetet mellan Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett borgerligt styre efter valet i höst. Jag kan då lugna Kristina Edlund med att Moderaterna och Kristdemokraterna redan idag samarbetar alldeles utmärkt. Till skillnad mot nuvarande S-MP-L-majoritet trivs våra partier att jobba tillsammans och kommer så att göra även efter valet i höst, då förhoppningsvis även tillsammans med övriga Allianspartier.

Moderaterna kommer aldrig släppa ansvarstagandet för ekonomin eller se på medan Linköping glider isär. Detsamma går tyvärr inte att säga om nuvarande S-ledda majoritet. Före valet 2014 presenterade Socialdemokraternas löften om en sammanhållen kommun men trots det har utanförskapet, trångboddheten och segregationen bitit sig fast i delar av Linköping. Köerna till omsorgsboenden har ökat, skillnaderna mellan stad och landsbygd har vidgats och utmaningarna i skolan har blivit större.

För Moderaterna handlar ansvarstagande för ekonomin om att skattebetalarnas pengar ska användas till kommunens kärnverksamheter och stärka människors möjligheter till egenmakt, inte till kostsamma prestigeprojekt. Vi går därför till val på en oförändrad skattesats. Valresultatet får sedan avgöra vilka partier som ska samarbeta efter valet, men oavsett vilka partier det än blir så kommer kompromisser att ske och det är rimligt att styrkeförhållandena i samarbetet har stor betydelse för var man hamnar.

För oss är det självklart att det alltid ska löna sig att arbeta och göra rätt för sig och att skolan ska prioritera kunskap, så att alla barn får sin egen chans att bygga en bra framtid. Genom Linköpingslöftet vill vi ge varje individ de förutsättningar som krävs för att lyckas i livet, oavsett vilken del av kommunen de kommer ifrån. Vi är nämligen av den uppfattningen att politikens uppgift är att bygga ett samhälle där människor kan förverkliga sina egna drömmar, inte ett samhälle där politikers egna visioner går först.

Linköpings kommun står inför stora utmaningar och behöver därför ett nytt borgerligt styre som kan ta ansvar, och vi är redo att ta över.

Niklas Borg (M)
kommunalråd

Länk till artikel i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/kompromisser-vantar-efter-valet-om5411994.aspx

Högst oklart vem som styr

By | (M) (C) (KD), Niklas Borg

Frågan om det överhuvudtaget finns en majoritet kvar i Linköping besvaras ganska tydligt med ett svar enbart från Kristina Edlund (S), där de andra samarbetspartierna lyser med sin frånvaro. Koalitionen (S, MP, L) finns ej mer och därmed är det högst oklart vem som egentligen styr Linköpings kommun.

Under den tid som Koalition för Linköping (S, MP, L) har styrt Linköpings kommun har mycket utvecklats åt fel håll. Köerna till omsorgsboenden har ökat, skillnaderna mellan stad och landsbygd har vidgats och utmaningarna i skolan har blivit större. Linköpings kommun behöver ett nytt styre som kan ta ansvar och vi är redo att ta över.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har presenterat flera gemensamma satsningar för ett bättre Linköping. Även om vi går till val som enskilda partier och med egna budgetförslag så finns ingen tvekan om att vi söker medborgarnas mandat att bilda ett gemensamt styre.

Niklas Borg (M)
Kommunalråd

Muharrem Demirok (C)
Kommunalråd

Sara Skyttedal (KD)
Kommunalråd

Länk till artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/insandare/hogst-oklart-vem-som-styr-om5346793.aspx

Splittrad majoritet bakom fasaden

By | Niklas Borg

I dag fattas beslut om kommunens budget för 2019. Det är en budget värd nästan 10 miljarder kronor och ska svara mot kommunens kärnuppgifter, men också en hel del annat. Koalition för Linköping, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna, presenterar ett gemensamt budgetförslag som de säger sig vara överens om. Det råder dock stor tveksamhet till om detta verkligen stämmer. Allting talar för att den samstämmighet som uppvisas enbart är en fasad och att vi snarare har tre partier med helt olika budgetar.

Koalition för Linköping har under en lång tid haft meningsskiljaktigheter, som den senaste tiden har blossat upp i regelrätta konflikter inför öppen ridå. Det har bland annat handlat om frågor gällande skolan och bostadsbyggande.

Konflikterna och hanteringen av dessa har varit sådana att vi faktiskt måste ställa oss frågan om det överhuvudtaget finns en majoritet kvar i Linköping? Besked som lämnas ena dagen kan ändras till nästa efter att någon av Koalitionsparterna givit motstridigt nytt besked i media. Turerna är nu så många att vi från den borgerliga opposition känner en seriös oro för den styrning som majoriteten är satt att hantera.

Våra tre partier är tydliga. Vi presenterar varsin budget för att tydliggöra våra partiers särarter. Samtidigt är våra budgetar kompatibla med varandra och vid en valvinst kommer vi kunna jämka ihop våra olika förslag utifrån valresultat. Vi delar problembild kring utmaningarna i kommunen och har redan presenterat gemensamma satsningar på att stärka kärnverksamheten som vi omgående kommer omsätta till verklighet vid en valvinst.

Det finns få saker som tyder på att partierna i Koalitionen har för avsikt att hålla fast vid de inriktningar som fastslås i deras budget för 2019. Så frågan är vad Koalitionens budget innebär för Linköping? Vet de ens själva det?

Niklas Borg (M)
Kommunalråd

Muharrem Demirok (C)
Kommunalråd

Sara Skyttedal (KD)
Kommunalråd

Länk till artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/insandare/splittrad-majoritet-bakom-fasaden-om5340847.aspx

Linköpingsmoderaterna presenterar budget för 2019-2020

By | Erik Östman, Niklas Borg, Paul Lindvall

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kunna bygga ut och utveckla välfärdstjänster av god kvalitet. En bra förskola, skola och äldreomsorg går hand i hand med en stabil ekonomi. Det är medborgarnas pengar som vi förvaltar och då är det också viktigt att varje krona används på bästa sätt. Vi moderater tar ansvar för en välskött ekonomi och presenterar nu Linköpingsmoderaternas budgetförslag för 2019-2020.

Jag är nöjd över att kunna presentera en budget i balans samtidigt som vi tillför extra resurser för att åter få en rättssäker socialtjänst, öka kvaliteten på maten i äldreomsorgen och bygga ikapp boenden för människor med funktionsnedsättningar. Viktiga satsningar som den (S)-ledda Koalitionen under nuvarande mandatperiod inte har klarat av att leverera, säger kommunalråd Niklas Borg (M).

– De ekonomiska resurserna måste användas där de behövs som allra mest. Vi prioriterar därför skola, omsorg, trygghetsskapande åtgärder och aktiva insatser för att bryta bidragsberoende. Det behövs en betydligt bättre samordning än idag när det gäller såväl lokaler som administration. Det är också nödvändigt att hushålla betydligt bättre med våra gemensamma skattemedel, säger kommunalråd Paul Lindvall (M).

– Vi presenterar en offensiv men också krävande budget med fokus på resurser till kommunens kärnuppgifter. Vår satsning Linköpingslöftet med sina sammanhängande delar av utbildning och stöd med krav på eget ansvar skapar de förutsättningar som kommer krävas för att lösa integrationen och bryta utanförskap, avslutar kommunalråd Erik Östman (M).

Klicka på länken för att läsa hela budgetförslaget: Linköpingsmoderaternas förslag till budget för 2019-2020

Linköping behöver ett nytt styre – vi är redo att ta över

By | Alliansen, Niklas Borg | No Comments

Koalition för Linköping (S, MP, L) har styrt Linköpings kommun i snart fyra år. Under den tiden har mycket utvecklats åt fel håll. Köerna till omsorgsboenden har ökat, skillnaderna mellan stad och landsbygd har vidgats och utmaningarna i skolan har blivit större

 Linköpings kommun står inför stora utmaningar och behöver därför ett nytt styre som kan ta ansvar. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna presenterar nu gemensamma satsningar för ett bättre Linköping.

 – Även om vi går till val som enskilda partier och med egna budgetförslag så finns ingen tvekan om att vi söker medborgarnas mandat att bilda ett Alliansstyre, menar kommunalråd Niklas Borg (M).

 Ökad satsning nya LSS-boenden

Linköpings Kommun har idag stora brister i att kunna erbjuda boende till personer med rätt till bistånd enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Dessutom har kommunen långa köer i handläggningen av ansökningar vilket gör att man ofta får vänta 1,5 år eller längre för att få ett boende.

LSS är en rättighetslagstiftning och vi tycker att det är orimligt att vi inte kan möta behoven hos denna utsatta grupp Linköpingsbor.

Därför vill vi:

 • Satsa 7,5 Mkr extra år 2019 och 15 Mkr år 2020 på att utöka antalet boendeplatser enligt LSS. Det skulle ge ca 4 nya LSS-boenden utöver den utbyggnad som ligger i omsorgsnämndens ram.
 • Påskynda byggnationen av nya boende och ger därför Omsorgsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att korta tiden för färdigställande av nya boende.

Ökad satsning för att underlätta byggnation

Vi väljer att satsa på byggande i hela kommunen. Därför kommer vi avsätta medel för extra satsningar med syfte att underlätta byggnation på landsbygden. En del av satsningen kommer riktas mot att sänka olika avgifter för att underlätta byggande på landsbygden, exempelvis bygglovsavgift, anslutningsavgift eller lantmäteriförrättning.

Den andra delen av satsningen går till att regelförenkla och prioritera byggande på landsbygden. Vi vill se över kommunens arbete med bland annat strandskydd, för att underlätta byggande i vattennära lägen. Dessutom vill vi prioritera planarbetet för landsbygden, exempelvis med områdesbestämmelserna, så att fler bostäder kan byggas utanför tätorten.

Därför vill vi:

 • Satsa 5 mkr extra år 2019 och 2020 på byggande i hela kommunen.

 Ökad satsning civilsamhället

Tyvärr finns ingen plats på jorden där alla barn växer upp med lika mycket kärlek, stöd och lika möjligheter att utvecklas i livet. Tyvärr finns heller ingen plats på jorden där ingen blir sjuk eller behöver extra stöd, omsorg och kärlek från medmänniskor. Detta gäller också Linköping. Och det handlar både om människor med bakgrund i annat land och om människor vars äldre släktingar bott i Linköping i många generationer. Alla människor har behov av frihet att utvecklas och av att finnas med i nätverk av människor som bryr sig om varandra. Dessa nätverk av engagerade människor som på olika sätt tar hand om varandra och som inkluderar istället för att exkludera brukar kallas civilsamhället.

Om civilsamhället inte fungerar spelar det ingen roll hur mycket pengar och övriga resurser kommunen satsar; det kommer ändå inte att lyckas. Om ett fungerande civilsamhälle finns kan olika sorters stöd från kommunen till civilsamhället göra underverk. Det kan handla om stöd till idrottsföreningar. Det kan handla om stöd till pensionärer som hjälper barn med läxläsning. Och det kan handla om mycket annat, där den gemensamma nämnaren är att civilsamhället ges stöd att fungera i sitt arbete för att ge människor en roll i ett integrerat socialt sammanhang.

Därför vill vi:

 • Satsa ytterligare 7 mkr på arbetet i civilsamhället för 2019 och efterföljande år.

 Ökad satsning på närmare och bättre mat för Linköpings äldre

Tyvärr är undernäring ett problem när det gäller äldre och svårt sjuka. Det behövs extra fokus för att stimulera aptiten så att äldre och sjuka får i sig tillräckligt med näring. Lokalt tillagade mål behöver serveras i betydligt större omfattning än idag. På många boenden finns idag kök som tar emot mat som till stor del har tillagats på annan plats, så kallade mottagningskök. Med små investeringar kan dessa istället bli tillagningskök där all mat tillagas på plats. Dessa kök bör bemannas av personal med bakgrund som t.ex. kock, kallskänka eller likvärdig bakgrund. Idag utförs arbetet på många ställen av vårdpersonal som mellan omsorgsarbetet försöker få lite tid för att laga mat.

För att ge ytterligare inspiration och höja statusen på de äldres mat skall personalen erbjudas kontinuerlig vidareutveckling och ges möjlighet att hyra in lokala krögarprofiler. De skall inspirera och dela med sig av erfarenheter. Det kommer att ge inspiration till nya menyer, nya uppläggningar och framförallt kommer det att höja statusen på de äldres mat, i förlängningen en högre nöjdhet bland de äldre.

Därför vill vi:

 • Satsa 14 mnkr extra, jämt fördelade de kommande två åren, på högre status på kök och mat till äldre.

 Ökad satsning på heltidsmentorer

Ett av de största problemen med den svenska skolan idag är att lärarna är överbelastade. För att lösa denna problematik vill vi i införa så kallade heltidsmentorer som övertar mentorskapet från ordinarie lärare och ger mer tid i mötet mellan lärare och elev i undervisningen. Heltidsmentorernas uppgift kommer att vara att avlasta lärarna med saker som att följa upp närvaro, hålla i utvecklingssamtal och hålla kontakten med vårdnadshavare. På så sätt får lärare utrymme på att fokusera på lärandet och undervisningen.

Därför vill vi:

 • Satsa 5 mkr år extra år 2019 och 10 mkr extra år 2020 på att införa heltidsmentorer i skolan.