Category

Annika Krutzén

Leave a Reply

Mäns våld mot kvinnor berör oss alla

By Annika Krutzén, Niklas Borg

Sverige har kommit långt i arbetet för jämställdhet. Men fortfarande finns mycket kvar att göra. Den smärtsamma dokumentären ”Josefin Nilsson – Älska mig för den jag är” visar den råa verkligheten av den mest extrema formen av kvinnoförtryck – mäns våld mot kvinnor. Detta förtryck förekommer, även i Sverige, och det måste få ett slut.

I genomsnitt dödas 13 kvinnor per år av en man de har eller har haft en relation till. Under 2017 anmäldes cirka 12 000 misshandelsbrott där förövaren hade en nära relation med offret. Samma år anmäldes cirka 3 500 fall av grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning. Då kan man ju bara spekulera i hur stort mörkertalet är, där man inte vågar anmäla.

Kvinnor som utsätts för våld eller övergrepp är särskilt illa utsatta i samhället. Övergreppen sätter ofta djupa och allvarliga psykiska spår vilket kan försämra hela livssituationen. Ofta är skuldkänslorna stora och maktlöshetskänslan ännu större. Sjukvården behöver därför utveckla lämpliga behandlingsformer för att bota eller minska de bestående symptomen, både de psykiska och fysiska. Vården måste ha god kunskap om effekterna av exempelvis sexuellt våld och ett nära samarbete med de organisationer som arbetar med brottsoffren. För det är dessa organisationer som oftast kommer i kontakt med dem först.

I Sverige ska rättigheter, skyldigheter och möjligheter gälla lika för alla. Idag är det inte så. I Linköpings kommun tog vi förra året en handlingsplan för våld i nära relation och hedersrelaterat förtryck. En handlingsplan är ett bra steg på väg, men det är vad som händer i verkligheten som räknas. Det här är en prioriterad fråga för oss och vi tar inte lätt på den.

Vi behöver alla hjälpas åt att bryta detta samhällsproblem och att ta bort skulden och skammen från de kvinnor som blir utsatta och istället hjälp dem att resa sig igen. För att vi måste, för att ingen kvinna ska behöva känna sig som Josefin gjorde och för att ingen anhörig ska behöva stå bredvid och känna maktlösheten.

Annika Krutzén (M)
Niklas Borg (M)

Kommunalråd

Artikel i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/ett-fortryck-som-maste-fa-ett-slut-om5952560.aspx

 

Linköpingsmoderaternas nya kommunalråd – Annika Krutzén (M)

By Annika Krutzén No Comments

Annika Krutzén (M) är idag bland annat vice ordförande i Socialnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott samt ersättare i Kommunstyrelsen.  Under måndagen den 29 oktober valdes Annika, av Linköpingsmoderaternas fullmäktigegrupp, till ny ordförande i Social- och omsorgsnämnden (inkl. kommunalråd). Det formella beslutet tas i kommunfullmäktige den 6 november.

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att bli kommunalråd för Moderaterna. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla social- och omsorgsfrågorna i Linköping med ett särskilt fokus på barn som far illa och funktionsnedsatta som idag inte får stöd och hjälp inom rimlig tid, säger Annika Krutzén (M).

Artikel i Corren: https://www.corren.se/nyheter/linkoping/hon-blir-kommunalrad-i-linkoping-om5537417.aspx

Reportage i P4 Östergötland: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=7081162

Intervju i Eftermiddag i P4 Östergötland (ca 2:04:30 in i klippet): https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1175726?programid=504&start=7469

Linköpingsmoderaternas nya ledande kommunala företrädare 2019-2022

By Annika Krutzén, Erik Östman, Fredrik Lundén, Niklas Borg, Stefan Erikson

Ikväll valde Linköpingsmoderaternas kommunfullmäktigegrupp bland annat Annika Krutzén (M) till nytt kommunalråd.

Annika är idag bland annat vice ordförande i Socialnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott samt ersättare i Kommunstyrelsen.

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att bli kommunalråd för Moderaterna. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla social- och omsorgsfrågorna i Linköping med ett särskilt fokus på barn som far illa och funktionsnedsatta som idag inte får stöd och hjälp inom rimlig tid, säger Annika Krutzén (M).

Under kvällen valdes också Niklas Borg (M) till ordförande i Kommunstyrelsen tillika kommunalråd.

– Det är ett starkt lag som Linköpingsmoderaterna nu har valt för nästa mandatperiod och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dessa personer för ett starkare och bättre Linköping. Att bryta den ökande segregationen och utanförskapet i Linköping kommer att vara ytterst prioriterat för oss. I Linköping ska varje individ ges de förutsättningar som krävs för att lyckas i livet, oavsett var de kommer ifrån, menar kommunalråd Niklas Borg (M).

Övriga val som verkställdes under måndagskvällen återfinns nedan:

Heltidsuppdrag:

 • Niklas Borg till ny ordförande i Kommunstyrelsen (inkl. kommunalråd).
 • Niklas Borg till ny ordförande i Linköping Stadshus AB.
 • Annika Krutzén till ny ordförande i Social- och omsorgsnämnden (inkl. kommunalråd)
 • Erik Östman till ny ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Deltidsuppdrag:

 • Fredrik Lundén till ny ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.
 • Stefan Erikson till ny ordförande i Bygg- och miljönämnden samt ordförande i Valnämnden.
 • Astrid Brissman till ny ordförande i Stångåstaden.

Gruppledare:

 • Anna Steiner Ekström till ny gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Linnea Jägestedt till ny gruppledare i Bildningsnämnden.
 • Agneta Lantz till ny gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden.
 • Ylva Bjerke till ny gruppledare i Äldrenämnden.

Kommunstyrelsen

 • Erik Östman till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Annika Krutzén till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Fredrik Lundén till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Stefan Erikson till ny ersättare i kommunstyrelsen.
 • Elsa Ericsson till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Linnea Jägestedt till ny ersättare i Kommunstyrelsen.

Artikel i Corren: https://www.corren.se/nyheter/linkoping/hon-blir-kommunalrad-i-linkoping-om5537417.aspx

Moderaterna satsar på socialtjänsten

By Annika Krutzén

Linköpingsmoderaterna välkomnar en dialog om vad som kan förbättra arbetssituationen för anställa medarbetare på socialtjänsten i Linköping. Det värdefulla arbete som ni utför ska inte behöva ske under så här pressande förhållanden. Vi Linköpingsmoderaterna vill därför skjuta till resurser för att kunna hantera de brister som finns och det som behöver åtgärdas. Även om vi är medvetna om att allt inte handlar om mer pengar inser vi ändå att det i detta läge är ofrånkomligt att det behövs mer resurser till socialtjänsten i Linköping. Detta har vi också givetvis med i vår budget.

I Linköpingsmoderaternas budget har resurser avsatts för att fortsätta den kompetenstrappa som redan påbörjats för att kunna ge nyanställda en introduktion men även anställda med erfarenhet möjlighet till kompetensutveckling. Något som vi ser som minst lika viktigt. Vår målbild är att fokusera ännu mer på att sätta familjen som behöver stöd i centrum och att samverka omkring denna istället för att skickas runt mellan olika förvaltningar.

Socialtjänsten har en utmaning i att rekrytera och behålla kompetent personal och för att underlätta detta arbete måste åtgärder snarast vidtas för att minska arbetsbelastningen. Här krävs ett starkt politiskt ledarskap som vågar gå in och stötta upp förvaltningen och även stå upp för de beslut som behöver fattas. Socialtjänstens ansvarsuppgifter ska kunna fullgöras med både kvalitet och säkerhet och bra arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare.

Annika Krutzén (M)
vice ordförande i socialnämnden

Länk till artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/m-satsar-pa-socialtjansten-om5462875.aspx

Ett svek mot barn och unga

By Annika Krutzén

Skolavslutningarna är avklarade och studenterna har sjungit om den ljusnande framtiden. Sommarlovet har infunnit sig. En lång sommar som många förknippar med sköna dagar och minnen som skapas tillsammans med familj och vänner. Men det gäller inte alla.

För många barn och unga innebär sommarlovet en tuff tid, utsatta barn blir mer utsatta. Bris får fler samtal och vi vet att orosanmälningar till socialtjänsten alltid går upp inför sommaren, av oro för de barn och unga som man vet har det svårt på ett eller annat sätt. På sommaren ska det egna nätverket – familj och vänner – vara tryggheten. Men så ser inte alltid verkligheten ut.

Vi vet att den psykiska ohälsan bland barn och unga har fördubblats under de senaste tio åren. Det är mycket allvarligt. Men ännu allvarligare är att dessa barn och unga tvingas köa för att få hjälp. Vårdköerna har växt sig långa under Socialdemokraternas styre, både i riket generellt och här i Östergötland. Det vill Moderaterna ändra på och satsar därför nationellt 500 miljoner kronor per år för att korta väntetiderna till BUP och till första linjens insatser i den nära vården – utöver att införa en ny och utvecklad kömiljard. Men det räcker inte.

Bland det viktigaste för människor med psykiska problem är att hjälpen kommer snabbt. Ångest kan komma krypande vilken tid som helst på dygnet och då ska inte hjälpen vara långt bort. En av vårdens utmaningar är att den måste bli mer lättillgänglig och finnas där ungdomar finns – på internet. Vi vill därför införa en virtuell ungdomsmottagning i Region Östergötland, där man exempelvis kan få ett kuratorsamtal bara ett par klick bort. Vi tror inte att en ungdomsmottagning på nätet är lösningen på den psykiatriska vårdens alla problem, men vi är övertygade om att det är ett viktigt steg för att sänka barriären för unga att söka hjälp.

Det är dessvärre inte bara väntetiderna till BUP som växer. I Linköpings kommun får barn och unga som far illa inte hjälp enligt lagstadgad tid hos socialtjänsten. I dag är det hundratals barn och unga som väntar på att deras situation ska utredas, med de risker och lidande som en sådan väntan kan innebära. Det är ett stort politiskt misslyckande för en så pass välmående kommun som Linköping när stöd och hjälp inte kan ges till de mest försvarslösa i samhället, nämligen barnen.

Moderaterna i Linköping vill tillföra resurser för en utökad bemanning på socialsekreterare för barn och unga för att upprätthålla en rättssäker socialtjänst. Det är barnens rättighet och vår skyldighet. Och det kommer Moderaterna aldrig att tumma på.

Matilda Ekeblad (M)
Talesperson för Östgötamoderaterna i sjukvård för barn och unga

Annika Krutzén (M)
Vice ordförande socialnämnden i Linköpings kommun

Länk till artikel i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/ett-svek-mot-barn-och-unga-om5350833.aspx

Nya yrkesroller kan avlasta i skolan

By Annika Krutzén, Linköpingslöftet No Comments

Först vill jag börja med att tacka för de svar som skickats in på min debattartikel ”Gör förskolan mer attraktiv” (22/5). Det bidrar till att höja diskussionen om förskolan vilket är välkommet.

Det är självfallet så att de som arbetar inom förskolan också är de som bäst känner till hur den praktiska verksamheten fungerar. Ämnet i min artikel handlade emellertid om hur vi som kommun ska kunna locka till oss mer och behålla kompetent arbetskraft och hur vi ska göra det mer attraktivt att arbeta i förskolan i Linköping.

Tor-Björn Lyrhed skriver i Corren den 25/5 att all tid kan ses som pedagogiskt arbete, dock har förskolan krav från läroplanen där det görs skillnad på förskollärare och barnskötare. I läroplanen är förskollärarna ansvariga för verksamheten tillsammans med arbetslaget. Så ja, ni utför alla viktigt pedagogiskt arbete, men ni har olika ansvar.

Jag anser att personaltätheten i förskolan behöver öka och vi som kommun behöver göra vårt yttersta för att personalen vill stanna hos oss och ta hand om det viktigaste vi har. Eftersom det nu råder en stor brist på både förskollärare och barnskötare vill vi öppna upp för andra yrkesroller som kan avlasta det dagliga arbetet bland annat genom att hämta matvagnen, plocka fram och av mat, hjälpa till att ta på ytterkläder, hänga in kläder i torkskåpet och stå och gunga på gården. Avlasta, inte ersätta. Med mer personal underlättas även planeringstiden för förskollärare som slipper ställa in på grund av personalbrist och liknande.

Återigen, tack för att ni tog er tid att svara.

Annika Krutzén (M)
vice ordförande socialnämnden
vice ordförande kommunstyrelsens personalutskott

Länk till artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/insandare/ny-yrkesroller-kan-avlasta-i-forskolan-om5315478.aspx

Gör förskolan mer attraktiv

By Annika Krutzén No Comments

Linköping lider brist på förskoleplatser, även om kommunen bygger ifatt lokalbristen finns det inte personal att bemanna de nya förskolorna. Därför behöver kommunen anstränga sig mer för att vara en attraktiv arbetsgivare. Personalens inflytande över verksamheten behöver öka och de behöver ges ökade förutsättningar att göra ett bra jobb.

Redan på BB startar diskussionen om vilken förskola man ska välja och hur lång kö det kan vara i vissa stadsdelar. Vi hade tur med vår förskola, min dotter gillar att vara där och jag känner en tillit till personalen som i mina ögon gör ett fantastiskt jobb. Men nu ska hon efter några år byta förskola och min oro är precis som för alla föräldrar. Kommer hon att trivas, kommer hon gilla personalen, kommer hon hitta kompisar?

Med det i bakhuvudet gick jag på en presentation av kommunens personalbokslut där det konstaterades, som säkert många vet, att vi i kommunen kommer att behöva rekrytera många pedagoger och barnskötare inom de närmaste åren. För mig som förälder är det oerhört viktigt att det är personal som trivs och som vill arbeta med barn. För mig som vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott är det viktigt att vi som kommun kan attrahera och behålla kompetent personal.

I dag är det kö till förskolan och det är inte enbart lokalbrist som ligger bakom utan även brist på personal. Linköpings kommun behöver bli en mer attraktiv arbetsgivare för att kunna locka till sig personer som ska ta hand om det mest värdefulla vi har.

Vi behöver öka delaktigheten, förutsättningar att göra ett bra arbete och få ännu bättre ledarskap. Personalen ska känna sig delaktig i de förändringar som sker. Om vi får in lämpliga personer i förskolan som kan underlätta och göra vissa sysslor kan de frigöra tid för både pedagoger och barnskötare. Det är bland annat det här vi vill göra genom Linköpingslöftet. Att ge personer som i flera fall stått långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet att komma in i förskoleverksamheten och därmed få en möjlighet till sysselsättning och bli del av en social gemenskap. Barnen får mer personal som har tid och som vill. Pedagogerna får mer tid till sitt uppdrag, de får helt enkelt större förutsättningar att göra ett bra jobb.

I och med detta skapas andra karriärmöjligheter inom förskolan som inte tidigare funnits i samma utsträckning. Förskolan är inte barnpassning, det är en plats där barn lär sig och utvecklas. Med mer personal och större inflytande kan Linköping bli en attraktivare arbetsgivare. Jag är i alla fall säker på att om personalen på min dotters förskola trivs får de mer energi till att hjälpa min dotter att utvecklas och trivas.

Annika Krutzén (M)
vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott
vice ordförande i socialnämnden

Länk till artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/gor-forskolan-mer-attraktiv-om5299316.aspx

Ingen tvekan om barnäktenskap

By Annika Krutzén, Erik Östman, Jerry Broman, Niklas Borg No Comments

Socialstyrelsens och Migrationsverkets broschyr “Information till dig som är gift med ett barn” visar på att någonting gått allvarligt snett i det offentliga Sveriges hantering av så kallade barnäktenskap. Det kan vi i Linköpings kommun inte blunda för. Det får inte finnas några frågetecken kring hur barnäktenskap och annan hedersproblematik hanteras i kommunen.

Broschyren “Information till dig som är gift med ett barn” kan inte beskrivas som annat än fruktansvärd. Den väcker stora frågor kring hur den här typen av problematik hanteras i Sverige och hur våra offentliga myndigheter lyckats tappa både den rättsliga och moraliska kompassen. Här krävs det att vi från politikens sida talar klarspråk: en vuxen person som har samlag med en person under 15 år begår en våldtäkt. Att bli bortgift mot sin vilja eller tvingas till sexuella handlingar är mycket allvarliga övergrepp. Att man från de ansvariga myndigheternas sida inte lyckats vara klara kring detta är en källa till stor oro då deras regler och riktlinjer får genomslag på hur de enskilda fallen hanteras ute i kommunerna.

Detta är något som Linköpings kommun skyndsamt behöver hantera. Vi måste säkerställa att dessa barns rättigheter skyddas och att förövarna polisanmäls. Inför kommande kommunfullmäktige lyfter vi därför frågan om vilket stöd ett barn i Linköping som gifts bort med en vuxen faktiskt får. Alla Linköpingsbor måste känna tillit till att information, rutiner och insatser är tillräckliga. Det får aldrig finnas några oklarheter i vad som gäller i Linköpings kommun kring frågor rörande barnäktenskap och andra övergrepp mot barn.

Den uppkomna situationen reser också frågan kring hur övrig hedersproblematik hanteras inom kommunen. Om Socialstyrelsen och Migrationsverket landat så snett i frågan om barnäktenskap måste man också fråga sig inom vilka andra områden man misslyckats med att stå upp för de utsattas rättigheter. Vi kommer inom våra förvaltningar driva på för en översyn av rutinerna kring hedersvåld och förtryck för att säkerställa att liknande misstag inte sker på kommunal nivå.

Ska Sverige klara av att lösa problemen med integrationen finns det värderingar som vi inte kan göra avkall på. Rätten att som barn vara fri från tvång och sexuella övergrepp är en sådan. Här går en linje i sanden som vi inte kan acceptera att den överträds. Tyvärr visar Socialstyrelsen och Migrationsverket att Sverige i alla lägen inte klarat av att stå upp för denna grundvärdering. Det går inte att relativisera bort vad som är mycket allvarliga övergrepp på barn. Linköpings kommun får inte göra om Socialstyrelsens och Migrationsverkets misstag. I vår kommun ska alla barn kunna känna sig trygga.

Niklas Borg (M)
Kommunalråd

Erik Östman (M)
Kommunalråd, vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Jerry Broman (M)
Vice ordförande i bildningsnämnden

Annika Krutzén (M)
Vice ordförande i socialnämnden

Länk till artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/ingen-tvekan-om-barnaktenskap-om5234310.aspx

Annika Krutzén (M) vald till ny vice ordförande i Socialnämnden

By Annika Krutzén No Comments

Under måndagskvällen den 19 mars valde Linköpingsmoderaternas kommunfullmäktigegrupp Annika Krutzén (M) till ny vice ordförande i Socialnämnden efter Niklas Borg (M). 

Annika Krutzén (M) är idag ersättare i Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden samt ordförande för Linköpingsmoderaternas innerstadsförening. Annika är 33 år och utbildad ekonom och har en tjänst på företagssidan på Swedbank.

– Jag är hedrad över det förtroende som givits mig och jag kommer göra mitt yttersta för att förvalta det på bästa sätt. Det är ett oerhört viktigt uppdrag som jag nu tar mig an, vilket jag gör med en stor vilja att arbeta för Linköpings invånare samtidigt som jag är ödmjuk inför uppgiften, säger Annika Krutzén (M).

– I mitt nya uppdrag kommer jag att ta bland annat arbeta för att åtgärda Socialnämndens stora brister vad gäller en rättssäker handläggning. Det är helt oacceptabelt att barn som far illa inte utreds inom de lagstadgade fyra månaderna och att personer som ansökt om bistånd enligt LSS i många fall får vänta upp till nio månader innan ansökan ens börjar behandlas, avslutar Annika Krutzén (M).