All Posts By

Felicia Roel

Linköpingsmoderaternas nya kommunalråd – Annika Krutzén (M)

By | Annika Krutzén | No Comments

Annika Krutzén (M) är idag bland annat vice ordförande i Socialnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott samt ersättare i Kommunstyrelsen.  Under måndagen den 29 oktober valdes Annika, av Linköpingsmoderaternas fullmäktigegrupp, till ny ordförande i Social- och omsorgsnämnden (inkl. kommunalråd). Det formella beslutet tas i kommunfullmäktige den 6 november.

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att bli kommunalråd för Moderaterna. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla social- och omsorgsfrågorna i Linköping med ett särskilt fokus på barn som far illa och funktionsnedsatta som idag inte får stöd och hjälp inom rimlig tid, säger Annika Krutzén (M).

Artikel i Corren: https://www.corren.se/nyheter/linkoping/hon-blir-kommunalrad-i-linkoping-om5537417.aspx

Reportage i P4 Östergötland: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=7081162

Intervju i Eftermiddag i P4 Östergötland (ca 2:04:30 in i klippet): https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1175726?programid=504&start=7469

Linköpingsmoderaternas nya ledande kommunala företrädare 2019-2022

By | Annika Krutzén, Erik Östman, Fredrik Lundén, Niklas Borg, Stefan Erikson

Ikväll valde Linköpingsmoderaternas kommunfullmäktigegrupp bland annat Annika Krutzén (M) till nytt kommunalråd.

Annika är idag bland annat vice ordförande i Socialnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott samt ersättare i Kommunstyrelsen.

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att bli kommunalråd för Moderaterna. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla social- och omsorgsfrågorna i Linköping med ett särskilt fokus på barn som far illa och funktionsnedsatta som idag inte får stöd och hjälp inom rimlig tid, säger Annika Krutzén (M).

Under kvällen valdes också Niklas Borg (M) till ordförande i Kommunstyrelsen tillika kommunalråd.

– Det är ett starkt lag som Linköpingsmoderaterna nu har valt för nästa mandatperiod och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dessa personer för ett starkare och bättre Linköping. Att bryta den ökande segregationen och utanförskapet i Linköping kommer att vara ytterst prioriterat för oss. I Linköping ska varje individ ges de förutsättningar som krävs för att lyckas i livet, oavsett var de kommer ifrån, menar kommunalråd Niklas Borg (M).

Övriga val som verkställdes under måndagskvällen återfinns nedan:

Heltidsuppdrag:

 • Niklas Borg till ny ordförande i Kommunstyrelsen (inkl. kommunalråd).
 • Niklas Borg till ny ordförande i Linköping Stadshus AB.
 • Annika Krutzén till ny ordförande i Social- och omsorgsnämnden (inkl. kommunalråd)
 • Erik Östman till ny ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Deltidsuppdrag:

 • Fredrik Lundén till ny ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.
 • Stefan Erikson till ny ordförande i Bygg- och miljönämnden samt ordförande i Valnämnden.
 • Astrid Brissman till ny ordförande i Stångåstaden.

Gruppledare:

 • Anna Steiner Ekström till ny gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Linnea Jägestedt till ny gruppledare i Bildningsnämnden.
 • Agneta Lantz till ny gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden.
 • Ylva Bjerke till ny gruppledare i Äldrenämnden.

Kommunstyrelsen

 • Erik Östman till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Annika Krutzén till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Fredrik Lundén till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Stefan Erikson till ny ersättare i kommunstyrelsen.
 • Elsa Ericsson till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Linnea Jägestedt till ny ersättare i Kommunstyrelsen.

Artikel i Corren: https://www.corren.se/nyheter/linkoping/hon-blir-kommunalrad-i-linkoping-om5537417.aspx

Nytt Alliansstyre i Linköping

By | Alliansen, Niklas Borg | No Comments

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna blev det största blocket med majoritet i nämnder och styrelser.

– Det känns mycket bra att vi nu kan presentera ett nytt ledarskap för Linköping och därmed bli Sveriges största kommun med ett rent Alliansstyre. Jag ser fram emot att utveckla Linköping under mandatperioden tillsammans med övriga Allianspartier, säger Niklas Borg (M).

Hållbar kommun

– Vi kommer att vidta åtgärder mot en hållbar kommun och öka ambitionen i det arbete som Alliansen initierade med att göra Linköping koldioxidneutralt till 2025, säger Muharrem Demirok (C).

–Nu tar vi krafttag för att förbättra skolan. Vi kommer att prioritera skolans utveckling. Bättre arbetsmiljö för lärarna, ökad måluppfyllelse för eleverna och mer tid för varje barn i förskolan, säger Åsa Wennergren (L).

– I Alliansens Linköping ska varje skattekrona användas ansvarsfullt och effektivt. För att kunna prioritera kärnverksamheten krävs det att vi har ordning och reda i kommunens finanser. Vi behöver se över hur vi kan minska kostnaderna på kommande investeringar och säkerställa en effektivare central förvaltning. Genom de åtgärder som nu planeras tar vi ansvar och skapar förutsättningar för att säkra kommunens ekonomi på lång sikt, avslutar Sara Skyttedal (KD).

Fördelning av poster

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har överenskommit om följande fördelning av ordförandeposter i nämnder och styrelser i Linköpings kommun för mandatperioden 2018-2022:

Nämnder och KF-presidie:

Ordförande Kommunstyrelsen (M)

1:e vice ordförande (KD)

Borgmästare/Ordförande Kommunfullmäktige (C)

1:e vice ordförande Kommunfullmäktige (L)

Sektorsansvarigt kommunalråd utbildning (L)

Barn- och ungdomsnämnden (M)

Bildningsnämnden (L)

Kultur- och fritidsnämnden (L)

Sektorsansvarigt kommunalråd omsorg (M)

Social- och Omsorgsnämnden (M)

Äldrenämnden (KD)

Sektorsansvarigt kommunalråd samhällsbyggnad (C)

Samhällsbyggnadsnämnden (C)

Bygg- och miljönämnden (M)

Arbetsmarknadsnämnden (M)

Valnämnden (M)

Överförmyndarnämnden (L)

Kommunens revisorer, vice ordförande (M)

Bolag:

Linköpings Stadshus AB (M)

Tekniska Verken (C)

Stångåstaden (M)

Lejonfastigheter (KD)

Sankt Kors (L)

Visit Linköping (L)

Science Park Mjärdevi (KD)

Moderaterna satsar på socialtjänsten

By | Annika Krutzén

Linköpingsmoderaterna välkomnar en dialog om vad som kan förbättra arbetssituationen för anställa medarbetare på socialtjänsten i Linköping. Det värdefulla arbete som ni utför ska inte behöva ske under så här pressande förhållanden. Vi Linköpingsmoderaterna vill därför skjuta till resurser för att kunna hantera de brister som finns och det som behöver åtgärdas. Även om vi är medvetna om att allt inte handlar om mer pengar inser vi ändå att det i detta läge är ofrånkomligt att det behövs mer resurser till socialtjänsten i Linköping. Detta har vi också givetvis med i vår budget.

I Linköpingsmoderaternas budget har resurser avsatts för att fortsätta den kompetenstrappa som redan påbörjats för att kunna ge nyanställda en introduktion men även anställda med erfarenhet möjlighet till kompetensutveckling. Något som vi ser som minst lika viktigt. Vår målbild är att fokusera ännu mer på att sätta familjen som behöver stöd i centrum och att samverka omkring denna istället för att skickas runt mellan olika förvaltningar.

Socialtjänsten har en utmaning i att rekrytera och behålla kompetent personal och för att underlätta detta arbete måste åtgärder snarast vidtas för att minska arbetsbelastningen. Här krävs ett starkt politiskt ledarskap som vågar gå in och stötta upp förvaltningen och även stå upp för de beslut som behöver fattas. Socialtjänstens ansvarsuppgifter ska kunna fullgöras med både kvalitet och säkerhet och bra arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare.

Annika Krutzén (M)
vice ordförande i socialnämnden

Länk till artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/m-satsar-pa-socialtjansten-om5462875.aspx

Nej! Moderaterna vill inte höja din hyra

By | Okategoriserade | No Comments

Tyvärr så har vi blivit tvungna att hantera Socialdemokraternas osanna påhopp på oss angående hyror.

Det är uppenbart att bostadsmarknaden inte fungerar som den ska. Därför vill vi ha en blocköverskridande överenskommelse om en bättre reglering. De stora partierna måste alltså vara överens. Hyresrätten och konsumentskyddet ska vara fortsatt starkt. Alla påståenden om att Moderaterna kommer att höja hyrorna efter valet är falska.

Moderaternas satsningar för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga

By | Jerry Broman

Allt fler unga upplever en ökad stress och ångest, vilket riskerar att leda till psykisk ohälsa. För barn och ungdomar kan det innebära svårigheter att klara skolan och därmed bygga en bra tillvaro som vuxna. Det vill vi göra något åt.

Vi behöver samla och stärka insatserna för att möta den växande psykiska ohälsan i befolkningen. Väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin behöver kortas men vi behöver också stärka ungdomshälsan och andra tidiga insatser mot lättare psykisk ohälsa.

– Att människor upplever stress eller ångest är i sig helt naturligt, men fel hanterat riskerar stressen bli för stor och ångesten för djup med psykisk ohälsa som resultat. Vi satsar därför 17 miljoner kronor på Heltidsmentorer i samtliga Linköpings gymnasieskolor, säger Jerry Broman, vice ordförande i Bildningsnämnden och ansvarig för Linköpingsmoderaternas politikutvecklingsgrupp Barn och Unga.

Det finns idag ett antal digitala stöd som hjälp vid psykisk ohälsa. Kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet är en beprövad metod som bör kunna utvecklas mer. I Västra Götaland har man infört en ungdomsmottagning på nätet. Det har gjort att många fler unga vågar kontakta ungdomsmottagningen. Vi vill att detta införs även i Östergötland.

– Ångest tar inte ledigt för att det blir kväll. Vi måste göra Ungdomsmottagningen mer tillgänglig så att fler kan få hjälp i tid, säger Matilda Ekeblad, distriktsordförande för Moderata Ungdomsförbundet i Östergötland samt Östgötamoderaternas talesperson i sjukvård för barn och unga.

Moderaternas paket för en bättre elevhälsa:

 • 17 miljoner på Heltidsmentorer i gymnasieskolan.
 • Trakasserier, kränkningar och att störa andra elevers undervisning ska få tydliga konsekvenser. Linköpings kommun ska alltid stå på den mobbades sida.
 • Förbättra tillgängligheten till elevhälsan.
 • Säkerställa att elevhälsan har fullgoda resurser för att kunna genomföra sitt uppdrag
 • På sikt låta Region Östergötland överta ansvaret för elevhälsan från kommunerna för att den ska bli mer likvärdig över länet och bättre integrerad i den övriga hälso- och sjukvården.
 • Satsa på tidiga insatser för människor, i alla åldrar, som drabbas av psykisk ohälsa.
 • Korta väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Utveckla stödet med psykosocial kompetens i primärvården.
 • Utveckla användningen av KBT via nätet.
 • Införa en l ungdomsmottagning på nätet.
 • Skapa samverkan med andra aktörer för att belysa psykisk hälsa och ohälsa.

Linköpingsmoderaternas budgetförslag för Linköpings kommun 2019-2020: http://xn--linkpingsmoderaterna-69b.se/wp-content/uploads/2018/06/Link%C3%B6pingsmoderaternas-f%C3%B6rslag-till-budget-f%C3%B6r-2019-2020-1.pdf

Östgötamoderaternas hälso- och sjukvårdspolitiska handlingsprogram 2019-2022: https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2018-03/Handlingsprogram_sjukv%C3%A5rd.pdf

Artikel i Corren: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/m-satsning-ska-hjalpa-unga-att-fa-vard-om5446905.aspx

Intervju i P4 Östergötland: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=7035968

Artikel i SVT Öst: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/m-vill-minska-den-psykiska-ohalsa-bland-barn-och-unga

Öppna fler dörrar till eget arbete

By | Niklas Borg

Det finns delar i Linköping där utanförskapet växer sig fast. Det finns familjer där barnen aldrig får se sina föräldrar gå till jobbet. Det finns familjer där inget av barnen får behörighet till gymnasiet. Den här trenden måste brytas.

Utanförskapets pris för både individ och hela samhället är högt. Ett utanförskap leder inte bara till ekonomiska svårigheter utan blir även lätt basen för sämre mående och depression och riskerar även att gå i arv. Varje krona som går till bidrag är en krona som istället hade kunnat gå till skolan, polisen, vården eller omsorgen.

Linköpingslöftet är Linköpingsmoderaternas svar på hur det ökade utanförskapet och segregationen i Linköping kan brytas. Linköpingslöftet innebär att vi, utifrån varje persons förutsättningar, vill leda människor mot arbetsmarknaden. En grundläggande anställningsbarhet ska byggas genom sociala insatser. Utbildningar ska anpassas utifrån arbetsmarknadens behov och den kortaste vägen till jobb. För den som behöver en skyddad anställning ska sådan möjliggöras.

Ett stort skäl till utanförskap är bristande kunskaper i svenska. Idag får man i genomsnitt vänta fyra månader för att påbörja undervisning i Svenska för invandrare (SFI) och sex månader för att påbörja samhällsorientering (siffror för hela Sverige, källa AF). Att behöva vänta så länge är helt förödande för en människas motivation att försöka komma in i samhället. Etableringen måste igång direkt. Det får aldrig vara så att kommunen blir den begränsande faktorn när en person ska gå från utanförskap till jobb, sysselsättning och inkludering i samhället.

I Moderaternas Linköping ska du definieras för vad du vill, vad du gör, hur hårt du försöker och vad du åstadkommer. Det kräver en politik som inte håller människor tillbaka utan som tillåter och släpper fram dem. I fokus för Moderaternas strävan ligger möjligheten till social rörlighet. Vi vill utgå från vad människor faktiskt kan, deras drömmar och vilken hjälp de behöver för att nå dit. Att fokusera på problem och oförmågor hjälper inte någon.

Arbetet med att bryta segregation och utanförskap innebär också att vi måste börja ställa tydliga krav. Är man inte beredd att anstränga sig för att bli en del av vårt gemensamma samhälle då ska man inte heller ha rätt till bidrag. Det innebär att personen i fråga kontinuerligt måste delta i insatser för att stärka sin anställningsbarhet. Det ställer också krav på kommunen att tillhandahålla relevanta insatser som ger snabbaste vägen mot egen försörjning. Linköpingslöftet ger de verktyg som behövs, men ansvaret bärs av var och en av oss.

Det ökade utanförskapet måste brytas innan kostnaderna blir så höga att våra resurser inte räcker till att leverera den höga nivå på barnomsorg, skola och äldreomsorg som Linköpingsborna förväntar sig. Linköping behöver en ny politik och jag och Linköpingsmoderaterna är beredd att ta ansvar.

Niklas Borg (M)
kommunalråd och förstanamn på Linköpingsmoderaternas valsedel till kommunfullmäktige

Artikel i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/oppna-fler-dorrar-till-arbeten-om5432408.aspx

Den äldre i centrum med ett Moderatlett styre

By | (M) (C) (KD), Alliansen, Niklas Borg | No Comments

Det stämmer, som Kristina Edlund (S) skriver, att vi vill bilda ett Alliansstyre tillsammans med Kristdemokraterna. Även om vi går till val som enskilda partier med egna budgetförslag så finns ingen tvekan om att vi söker medborgarnas mandat att bilda ett Alliansstyre i Linköpings kommun. Linköping står inför stora utmaningar framöver och behöver ett nytt och borgerligt styre som kan ta ansvar.

Vilka partier som efter valet får väljarnas mandat att styra Linköpings kommun kommer att visa sig först efter att valresultatet har presenterats. Detta kommer således också påverka de förhandlingar som kommer att ske mellan de styrande partierna, oavsett vilka partier det kommer att handla om. Men vi kommer att göra allt vi kan för att Moderaternas politik ska få ett så stort genomslag som möjligt.

Edlund (S) uttrycker oro över vår politik för en bättre äldreomsorg i Linköping. Det behöver hon inte vara. Moderaternas ambition är att alltid sätta de äldres behov i centrum. Där Socialdemokraterna sätter gränser för hur stor andel som endast får tillåtas att bedrivas av privata utförare anser vi att det är viktigare att låta kvaliteten styra valet av utförare. Vi vill att äldreomsorgen ska drivas av de utförare som erbjuder den bästa lösningen, då spelar det ingen roll om det är kommunen eller privata utförare.

Moderaterna går till val på att minska de stora skillnader som den nuvarande (S)-ledda majoriteten har skapat genom att upphandla till lägre kostnader än någonsin tidigare och samtidigt ge verksamhetsuppdrag till den kommunala utföraren till kostnader som är högre än någonsin. Ett Moderatlett styre kommer istället fokusera på att sätta den äldre och dess behov i främsta rummet, det är vägen till Sveriges bästa äldreomsorg och också Linköpingsmoderaternas målsättning.

Niklas Borg (M)
Kommunalråd

Artikel i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/med-m-hamnar-den-aldre-i-centrum-om5428380.aspx